کاربر گرامی! شما به دلیل داشتن دسترسی مورد نیاز می توانید این خبر را ویرایش نمایید.

ویرایش
آب
1400/01/16 11:15
خلاصه يافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و پيشنهادها؛

گزارش ملي سيلاب‌ها

گزارش ملي سيلاب‌ها به دستور دکتر روحاني رياست جمهوري اسلامي ايران با تشکيل هيئت ويژه‌اي متشکل از بيست‌ويک نفر از اساتيد دانشگاه‌هاي مختلف کشور در فاصله فروردين تا اسفند 1398 نوشته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، مأموريت اين هيئت تدوين گزارش دقيقي درباره پديده سيلاب‌، علت‌هاي بروز، شرايط آمادگي کشور براي مقابله با خسارات سيلاب، کاستي‌ها و قوت‌هاي کشور در اين زمينه، درس‌آموخته‌هاي سيلاب و مديريت آن براي کشور، و راهکارهايي براي بهبود آمادگي و تاب‌آوري کشور در برابر سيلاب بوده است. اين هيئت با مرکزيت دانشگاه تهران به‌عنوان دبيرخانه «هيئت ويژه گزارش ملي سيلاب‌ها»  و به رياست رئيس دانشگاه تهران فعاليت خود را انجام داده است.
اين هيئت کار خود را در 20 فروردين 1398 آغاز کرده و با قريب به يک سال فعاليت و بهره‌گيري از همکاري نزديک به 700 نفر از محققان، کارشناسان و متخصصان کشور در دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، گزارش نهايي خود را در 17 اسفند همان سال به رياست جمهوري ارائه مي‌کند. «گزارش ملي سيلاب‌ها» در سه نسخه به رئيس‌جمهور ارائه شده است. نسخه اول که در 6 بهمن 1398 ارائه‌شده، حاوي پاسخ کارگروه‌هاي «هيئت ويژه گزارش ملي سيلاب‌ها» به 110 سؤالي است که رئيس‌جمهور در پيوست حکم رئيس کارگروه از هيئت پرسيده بودند. نسخه دوم، پانزده مجلد گزارش‌هاي کارگروه‌هاي هيئت ويژه است که در 7600 صفحه تنظيم شده‌اند. نسخه سوم، گزارشي است که بر اساس تلفيق يافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و پيشنهادهاي هر کارگروه تدوين شده و با عنوان گزارش تلفيق ارائه شده است. گزارش ملي سيلاب‌ها به‌واقع جامع‌ترين تحقيق درباره سيلاب و مديريت آن در ايران و گزارشي است که از پانزده بُعد به مسأله سيلاب و مديريت آن پرداخته است. ابعاد سازه‌اي و غيرسازه‌اي، هيدرولوژيک، محيط‌زيستي، منابع طبيعي، هواشناختي، حقوقي، اجتماعي، فرهنگي و رسانه‌اي، بيمه‌اي و مديريت ريسک، مديريت بحران، ساختار و آموزش نيروي انساني، شهرسازي و ميراث فرهنگي، اقتصادي و بودجه‌اي، در اين گزارش بررسي شده است.
خلاصه‌اي از 7600 صفحه «گزارش ملي سيلاب‌ها» با عنوان «خلاصه يافته‌ها، درس‌آموخته‌ها و پيشنهادهاي گزارش ملي سيلاب‌ها»‌ بر مبناي بازخواني پانزده مجلد گزارش‌هاي کارگروه‌هاي تخصصي «هيئت ويژه گزارش ملي سيلاب‌ها» تدوين شده است. اين مجلد صرفاً تلخيص اصلي‌ترين نکات مندرج در گزارش ملي سيلاب‌هاست و کلمه‌اي بر متن‌هاي برگرفته از متن اصلي گزارش‌هاي هيئت افزوده یا از آن‌ها کم نشده است؛ رعايت امانت صورت گرفته و کليه متن‌هايي که از گزارش‌ها انتخاب شده و در گزارش حاضر گنجانده شده‌اند در داخل گيومه و با ارجاع به شماره صفحه آن در گزارش کارگروه تخصصي، به خواننده ارائه مي‌شود. رويکرد اين گزارش تدوين متني است که به بهبود حکمراني و مديريت سيلاب، و در نهايت افزايش تاب‌آوري کشور در مقابل اين پديده کمک کند. اين اثر توجه خود را به مسائل ساختاري و زيرساختي متعددي معطوف ساخته که بدون بهبود يافتن آن‌ها، ظرفيت ساختاري تاب‌آوري ايجاد نشده و قصورها و تقصيرهاي احتمالي بار ديگر تکرار مي‌شوند.
هدف اين گزارش را مي‌توان در يک عبارت خلاصه کرد: «شناسايي ضعف‌هاي ساختاري حکمراني و مديريت سيلاب در ايران، مستند به گزارش ملي سيلاب‌ها، در ابعاد مختلف سازه‌اي و غيرسازه‌اي، در عرصه‌هاي گوناگون و با تأکيد بر ماهيت ميان‌بخشي مديريت سيلاب، که بهبود آن‌ها مي‌تواند به افزايش مؤثر ظرفيت تاب‌آوري کشور در مقابل سيلاب بينجامد.»
روش تدوين گزارش حاضر به اين شکل است که تيمي از متخصصان همه گزارش‌هاي کارگروه‌هاي هيئت ويژه گزارش ملي سيلاب‌ها را بازخواني کرده و مندرجات آن‌ها را بر اساس دلالت‌هاي محتوايي در مقولاتي نظير: توصيف وضع موجود، آسيب‌شناسي وضع موجود، اصلاحات ضروري براي بهبود وضع موجود، تاريخ پيدايش آسيب‌ها، موانع اصلاحات، وضع مطلوب، دلالت‌هاي بخشي در مديريت سيلاب، دلالت‌هاي ميان‌بخشي، اصلاحات سازوکاري و اصلاحات ساخت‌وسازي فيش‌برداري و استخراج کرده‌اند. خلاصه مباحث گزارش هر کارگروه تخصصي هيئت ويژه گزارش ملي سيلاب‌ها در هر فصل اين گزارش در سه بخش ارائه شده است. ساختار هر فصل به گونه‌اي است که ابتدا آسيب‌شناسي مندرج در گزارش هر کارگروه از وضعيت کشور در زمينه حکمراني و مديريت سيلاب ارائه مي‌شود.
رياست جمهوري بر مبناي مندرجات «گزارش ملي سيلاب‌ها» در آبان‌ماه 1399 براي مجموعه‌اي از وزرا و معاونين رئيس‌جمهور احکام اجرايي براي بهبود حکمراني و مديريت سيلاب در کشور صادر کرده که اين مجموعه نيز در انتهاي گزارش حاضر گنجانده شده است. مطالعه گزارش حاضر نمي‌تواند جايگزين مطالعه هزاران صفحه مندرجات گزارش ملي سيلاب‌ها و ضرورت توجه به آن باشد، اما اين متن تلاش مي‌کند راهنمايي براي سياست‌گذاري از مسير در دسترس ساختن گزارش مفصل هيئت ويژه گزارش ملي سيلاب‌ها باشد. اميد است گزارش حاضر بتواند در تکميل زحمات فراوان اعضاي «هيئت ويژه گزارش ملي سيلاب‌ها»، پيوند ميان علم و سياست‌گذاري را تقويت کرده و ظرفيت‌هاي جامعه علمي و اجرايي کشور را به راهنمايي براي اقدامات مؤثر در عرصه سياست‌گذاري و اجرا مبدل سازد.
 
مشروح گزارش ملي سيلاب‌ها از طریق لینک زیر قابل مشاهده است.
  • خبرنگار:امیر رضا آزاده
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر