کاربر گرامی! شما به دلیل داشتن دسترسی مورد نیاز می توانید این خبر را ویرایش نمایید.

ویرایش
آب
1399/12/13 09:18
یادداشت؛

مستندسازی تجربه‌های برتر در صنعت آب و برق

محمدصالح اولیا، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

با نزدیک شدن به پایان دوره دولت دوازدهم، این فرصتی فراهم شده است تا حاصل تجربیات مدیران و کارشناسان مستند شده و زمینه استفاده از آنها در دولت‌هاي بعدي فراهم گردد. همواره این ضعف در نظام اجرایی کشور احساس شده است که مدیران جدید بدون توجه به سوابق موضوعات، برنامه ها و اقداماتی را در دستور کار خود قرار می دهند؛ اقداماتی که چه بسا باعث تحمیل هزینه‌های مادی و غیرمادی به کشور و مردم می‌شود.
تجربیات کسب شده در هر سطحی از سازمان، سرمایه ارزشمندی است که متاسفانه معمولاً نه قدر آن دانسته شده و نه از آن به خوبی بهره‌برداری می‌شود. یکی از دلایل این موضوع این است که عمدتاً این تجربیات بصورت دانش ضمنی در ذهن افراد نهفته است و به همین دلیل اولاً امکان ارزیابی، نقد و اصلاح آنها فراهم نمی‌شود و ثانیاً زمینه استفاده دیگران از آن به وجود نمی‌آید.
مستندسازی تجربیات یکی از ابزارهای ثبت دانش سازمانی محسوب می شود. در سازمان‌هایی مانند وزارت نیرو که از یک طرف باید خدمات خود را به‌صورت مستمر و برخط به عموم جامعه ارائه کنند و از طرف دیگر از زیرساخت‌های موجود به خوبی بهره‌برداری کرده و برای ایجاد زیرساخت‌های جديد، طرح‌های توسعه ای را اجرا نماید دانش سازمانی اهمیت زیادی دارد.
در موضوع اول، هم دانش رفع نیازمندی‌ها و خواسته های مشتریان و هم دانش نهفته در نظرات آنان نیاز به کسب، مستندسازی و ثبت دارد. این کار باعث می شود با بکارگیری دانش استخراج شده در قالب رویه های اجرایی، به سطح بالاتری از خدمت رسانی به مردم و رضایت آنان دست یافت. ضمن اینکه به خاطر ماهیت پویای آن لازم است این فرایند بصورت مستمر انجام گیرد.
در موضوع دوم یعنی فعالیت‌های بهره‌برداری و توسعه‌ای نیز از این جهت که ملاحظات فنی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زیادی بر اجرای پروژه ها تاثیر می‌گذارد، مستندسازی می تواند اقدامات و پروژه های بعدی را با کمترین هزینه و بیشترین نتیجه همراه سازد.
فراخوان مستندسازی تجربه های برتر صنعت آب و برق فرصتی است تا تجربیات همه دست اندرکاران این صنعت اعم از مدیران و کارشناسان شاغل در مجموعه وزارت نیرو، پیمانکاران، مشاوران و پژوهشگران جمع آوری، مستندسازی و ثبت شده و در اختیار مخاطبان و ذي‌نفعان قرار گیرد.
برای این منظور یک فرایند دو مرحله ای در نظر گرفته شده است که در مرحله اول خلاصه تجربیات مورد ارزیابی اولیه قرار گرفته و در صورت تایید، در مرحله دوم با تفصیل و جامعیت بیشتری به آنها پرداخته خواهد شد. در ارزیابی تجربیات، معیارهایی مانند نوآوری، اثربخشی، تعمیم پذیری در نظر گرفته شده است.
اميد است اين حرکت بتواند در آينده‌اي نه چندان دور اثرات خود را بر ارتقای عملکرد صنعت آب و برق از نظر کاهش هزينه‌ها، ارتقای کيفيت، افزايش سرعت انجام کار و بهبود رضايت مردم داشته باشد.
  • خبرنگار:امیررضا آزاده
  • منتشر کننده:حمید ثریانی/ سردبیر