کاربر گرامی! شما به دلیل داشتن دسترسی مورد نیاز می توانید این خبر را ویرایش نمایید.

ویرایش
عمومی
1399/07/09 14:20

وزارت نیرو برای سومین سال متوالی دستگاه "برگزیده" جشنواره شهید رجایی شد

وزارت نیرو در ارزیابی جشنواره شهید رجایی سال ۱۳۹۹و برای سومین سال متوالی به عنوان وزارتخانه "برگزیده" در شاخص‌های عمومی و اختصاصی این جشنواره و دستگاه "منتخب" معیارهای ابلاغی رئیس‌جمهور معرفی شد.

به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور هرساله بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های تدوین شده در دو بعد عمومی و اختصاصی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور انجام و از دستگاه‌های برگزیده توسط رئیس‌جمهور تقدیر می‌شود.
بر اساس این ارزیابی، وزارت نیرو برای سومین سال متوالی و در ارزیابی عملکرد سال 98 دستگاه‌های اجرایی کشور، به عنوان دستگاه "برگزیده" در شاخص‌های عمومی و اختصاصی و رشد عملکرد نسبت به سال قبل و "منتخب" دفتر رئیس‌جمهور با معیارهای ابلاغی ریاست‌جمهوری انتخاب و معرفی شده است.
همچنین در این جشنواره، شرکت‌های «مادر تخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور» و «تولید نیروی برق حرارتی»، از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در مجموع ابعاد شاخص‌های عمومی و اختصاصی و رشد عملکرد نسبت به سال قبل به عنوان "برگزیده" معرفی شدند.


  • خبرنگار:حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده:امیر جعفری آزاد/ سردبیر