کاربر گرامی! شما به دلیل داشتن دسترسی مورد نیاز می توانید این خبر را ویرایش نمایید.

ویرایش
آب
1395/08/23 14:57
اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب در استان كردستان؛

به‌سوی احیای منابع اب در دشت‌های کردستان

مشکلات مربوط به بهره‌برداری از منابع آب به‌طور اعم و منابع آب زیرزمینی به طور اخص پدیده نوظهوری در کشور ما محسوب نمی‌شود. نگاهی به روند توسعه بهره برداری از منابع آب، بیانگر عوارض نامطلوب کاهش حجم مخازن آبرفتی از چهار دهه گذشته است. پیامدهای چنین پدیده نامطلوبی که بعضاً مترادف با توسعه اقتصادی- اجتماعی بوده، معمولاً نادیده انگاشته شده است. نگاه یک جانبه به توسعه کشاورزی وعدم رعایت الگوی مصرف در بخش کشاورزی ازعوامل اصلی بروز پدیده نامطلوب افت ادامه‌دار در سطح آبخوان‌های آبرفتی کشور محسوب می‌شود.
به‌گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو (پاون)؛ با توجه به نقش تعیین کننده آب زیرزمینی در تأمین آب مورد نیاز برای مصارف مختلف از جمله شرب، صنعت و کشاورزی در مناطق مختلف کشور ارزش و اهمیت آن بر همگان روشن است. عدم توجه به تغییرات کمی و کیفی این منابع حیاتی تبعات جبران‌ناپذیر را برای کشور به همراه خواهد داشت و بیم آن می‌رود که حیات و مدنیت بخش گسترده‌ای از کشور را به مخاطره انداخته و آینده‌ای مبهم برای مردمان ایران زمین رقم بزند.
وزارت نیرو با توجه به این موضوع و با عنایت به مصوبات شورای عالی آب کشور مبنی بر ارائه طرحی برای مقابله با این بحران اقدام به تهیه و تدوین طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کرده که مشتمل بر پانزده پروژه اجرایی است و این پروژه‌ها از سال 94 در کل کشور اجرایی شده است.
از اهداف وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای در جهت مدیریت بهینه و کنترل مصرف آب‌های زیرزمینی در قالب اجرای طرح احیا و تعادل بخشی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 1- نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاه‌های کشاورزی وصنعتی 2- تشکیل تشکل‌های آب بران 3-انسداد چاه‌های غیر مجاز 4-کنترل چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری 5-انجام برنامه‌های اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف بهینه آب 5- ایجاد تعادل بین منابع و مصارف در آب زیرزمینی در یک افق 20 ساله 6- جبران متوسط سالانه کسری حجم مخزن دشت‌های تا پایان برنامه ششم توسعه به میزان 5 میلیارد مترمکعب 7- جبران کسری حجم مخزن تجمعی 110 میلیارد مترمکعب در افق 20 ساله.
شرکت آب منطقه‌ای کردستان در این راستا و از ابتدای سال 94 تاکنون اقدام‌های زیر را در این راستا انجام داده است:
 
 ●انسداد چاه‌های غیر مجاز:
1-آمار تعداد چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده در سال 94 دراستان برابر با 2949 حلقه بوده که از این تعداد 779 حلقه توسط اکیپ‌های گشت وبازرسی مستقر در منطقه انسداد یافته است.
2- آمارتعداد چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده در سال 95 دراستان تاکنون برابر با 102 حلقه بوده که تعداد 252 حلقه از آن‌ها توسط اکیپ‌های گشت و بازرسی مستقر در دشت‌ها و مناطق استان انسداد یافته است. لازم به ذکر است که ازتعداد 252 حلقه، تعداد 163 حلقه مربوط به احکام صادره سال 94 است.
*درمجموع تعداد کل چاه‌های غیرمجاز شناسایی شده از ابتدای سال 94 تا کنون برابر با 3050 حلقه بوده و تعداد چاه‌های غیرمجاز انسداد یافته از ابتدای سال 94 تاکنون برابر با 1031 حلقه است.
 
توقیف موتورتلمبه های غیرمجاز برداشت آب:
1- تعداد موتورتلمبه های غیرمجاز شناسایی شده درسال 94 برابر با 883 مورد بوده که از این تعداد، 345 مورد پس از اخذ احکام صادره از مراجع قضایی توسط گروه‌های گشت و بازرسی مستقر در منطقه جمع آوری شده است.
2- آمار تعداد موتور تلمبه‌های غیر مجاز شناسایی شده در سال 95 برابر با 139 مورد بوده که از این تعداد 44 مورد توسط اکیبهای گشت وبازرسی مستقر در منطقه جمع آوری شده است.
*در مجموع آمار تعداد موتورتلمبه های غیر مجازشناسایی شده از ابتدای سال 94 تاکنون برابر با 1022 مورد بوده که از این تعداد، 389 مورد طی احکام صادره از سوی مراجع قضایی جمع آوری شده است.
 
توقیف دستگاه‌های حفاری غیر مجاز چاه:
*تعداد دستگاه‌های حفاری غیرمجاز توقیف شده در سال 94 برابر با 20 دستگاه و در سال 95 برابر با 5 دستگاه بوده که در مجموع تعداد دستگاه‌های توقیف شده حفاری غیرمجاز چاه آب ازابتدای سال 94 تاکنون 25 مورد است.
 
کنترل بهره برداری چاه‌های دارای پروانه:
*کنترل بهره برداری چاه‌های دارای پروانه در سال 94 برابر 5352 پروانه و در سال 95 برابر با تعداد 3083 پروانه است. در مجموع کنترل میزان برداشت آب از چاه‌های دارای پروانه از سال 94 تاکنون برابر با 8435 مورد است.
 
رفع تصرف حریم و بستر انهار و مجاری رودخانه‌ها:
*تعداد رفع تصرف حریم و بستر انهار ومجاری رودخانه‌ها در سال 94 برابر 385 مورد در سال 95 برابر با 18 مورد است. در مجموع تعداد رفع تصرف حریم و بستر از ابتدای سال 94 تا کنون برابر با 403 مورد بوده است.
 
نصب کنتورهای هوشمندآب و برق بر روی چاه‌های کشاورزی:
1- تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده در استان از ابتدای پروژه تا پایان سال 94 برابر با 2292 مورد بوده که تعداد 1954 مورد بر روی چاه‌های کشاورزی و تعداد 338 مورد بر روی چاه‌های صنعتی نصب شده است.
2- تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده در سال 95 برابر با 219 مورد بوده که از این تعداد 173 دستگاه بر روی چاه‌های کشاورزی وتعداد 46 دستگاه نیز بر روی چاه‌های صنعتی نصب شده است.
* تعداد کل کنتورهای هوشمند نصب شده در استان برابر با 2511 دستگاه است.
 
 نشست با خانه کشاورز و بهره‌برداران در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی
7 نشست شورای حفاظت از منابع آب به ریاست استاندار کردستان و 38 نشست شورای حفاظت شهرستانی به ریاست فرمانداران شهرستان‌های استان .
 
اقدامات بخش اطلاع رسانی، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی:
-        برگزاری نشست خبری مدیرعامل با اصحابه رسانه و خبرنگاران.
-        ارتباط مستمر و گسترده با صداو سیمای مرکز کردستان در قالب تهیه خبر و گزارش، مصاحبه، سریال و ... در راستای آگاهی بخشی و مدیریت مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی.
-        تهیه مستمر گزارش و اخبار اقدام‌های صورت گرفته در قالب طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از جمله انسداد چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتورهای هوشمند و... انتشار آن‌ها در سایت خبری وزارت نیرو، مدیریت منابع آب، شرکت، مطبوعات و خبرگزاری‌های استانی و کشوری.
-        فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب در مدارس تحت عنوان طرح داناب و همایش‌های شهرستانی «ایست آب نیست»
-        فرهنگ سازی حفاظت کیفی منابع آب در سطح مدارس استان.
-        هماهنگی بازدید مقامات کشوری و استانی و همچنین اصحاب رسانه و خبرنگاران از طرح‌ها و پروژه‌های صنعت آب استان
-        دیدار و برگزاری جلسه با مقامات کشوری، نمایندگان مجلس، مقامات اجرایی، قضائی و انتظامی استان و شهرستان‌ها در راستای اهداف و سیاست‌های وزارت نیرو جهت اجرای طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب.
-        برگزاری سمینار مدیریت مصرف آب و برق ویژه زنان شاغل و دبیران آموزش و پرورش شهرستان‌های مریوان و قروه.
-        برگزاری سمینار مدیریت مصرف آب و برق ویژه کشاورزان و مالکان چاه‌های پمپاژ آب کشاورزی دهگلان (روستای کروندان) و شهر سریش آباد قروه.
-        برگزاری گردهمایی تشکل‌های آب بران استان در سد قشلاق.
-        برگزاری سمینار مدیریت مصرف آب و برق ویژه خانم‌های خانه دار و اهالی روستای (کیلانه)
-        انعقاد تفاهم نامه با سازمان تبلیغات اسلامی استان کردستان در راستای فرهنگ سازی مصرف آب.
-        مذاکره و انعقاد تفاهم نامه با جهاددانشگاهی برای مشاوره و انجام برنامه‌های آگاهی‌بخشی و فرهنگ سازی مصرف آب.
  • خبرنگار:یوسف جعفری
  • منتشر کننده:علی هریسچیان