معاون-قوه-قضاييه.jpeg

بسمه تعالی

جناب آقاي دکتر اردکانيان
وزير محترم نيرو

 
بدينوسيله از تدابير مسئولانه و تلاش‌هاي جنابعالي و همکاران محترمتان در تحقق اهداف و برنامه‌هاي راهبردي وزارت نيرو،‌ بويژه کسب دستاوردهاي مهم در صنعت برق در سال 1398 و همچنين برنامه‌هاي ويژه اين صنعت در سال 1399 تقدير و استمرار توفيقات شما را در ارتقاء کمي و کيفي خدمت‌رساني به مردم شريف کشورمان از درگاه باريتعالي آرزومندم.
 
 
                                                                                   غلامحسين محسني اژيه
                                                                                         14 / 04 / 99