حضرت-ايت¬الله-حسيني-همداني-(1).jpg
 

بسم‌الله تعالي
برادر بزرگوار جناب اردکانيان زيد عزّه
وزير محترم نيرو
با سلام و تحيت، گزارش عملکرد آن وزارت در نيمه دوم سال 98 (وعده اي که وفا شد) واصل شد، بيان عملکرد و اعلام گزارش فعاليت ها به مردم و مسئولان امري پسنديده، امیدآفرین و قابل تقدير است. بنده به نوبه خود از اين حرکت تشکر و قدرداني مي کنم و نسبت به زحمات کشيده شده و خدمات انجام‌گرفته به حضرتعالي و همکارانتان خدا قوت عرض مي کنم. هر چه عرصه خدمات زيربنايي تر و اثربخش تر باشد، اميد مردم بيشتر شده و کارآمدي نظام تقويّت مي¬شود. به نظر مي رسد به منظور تبيين بهتر مجموعه فعاليت هاي آن وزارتخانه در راستاي اسناد بالادستي از جمله سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي مواردي را به عرض برسانم.
الف) بازه زماني اجراي پروژه هاي مذکور مشخص شود (تاريخ شروع) تا مدت زمان انجام پروژه قابل محاسبه باشد.
ب) نسبت اين پروژه ها با طرح آمايش و نيز سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي و رونق توليد مشخص گردد. 
ج) تعداد و مبلغ کل پروژه هاي در دست اقدام (نيمه تمام) کشور در حوزه وزارت نيرو مشخص شود تا نسبت و درصد پروژه هاي افتتاح‌شده به پروژه هاي نيمه تمام معلوم گردد. 
د) مشخص گردد چه مقدار از تأمين مالي اين پروژه ها از محل اعتبارات دولتي و چه مقدار منابع داخلي شرکت هاي دولتي تابعه و چه مقدار مشارکت مردمي بوده است.
تذکر اين نکته هم لازم است که در بيان اعداد و ارقام در گزارش دقت نشده است. مثلاً، در صدر گزارش و متن اعلام‌شده 227 پروژه بزرگ در 31 استان درحاليکه پروژه ها مربوط به 28 استان است و از البرز مثلاً چيزي بيان نشده يا آنچه در صفحات 208 الي 213 آورده شده که 103 پروژه براي 31 استان، اگر شمارش شود 121 پروژه است براي 22 استان.
در پايان ضمن تشکر مجدد از مساعي حضرتعالي عرض مي کنم با توجه به صنعتي بودن استان البرز و کمبود زيرساخت هاي توليد در استان از جمله آب و برق، شايسته است در اجراي پروژه هاي مربوط به امور زيرساخت از جمله پست هاي برق و ... اهتمام بيشتري صورت گيرد.
 
حسيني همداني
99/5/1