d6-(1).jpg

همان‌طور که تصور جهان بدون آب اساسا ناممکن است(وجعلنا من‌ الماء کل شی حی) امروزه زیستن در دنیای بدون برق نیز امری بغايت صعب و نزدیک به محال است. اگرچه پروردگار هستی‌بخش منابع بیکران آب را در سیاره ما نهاده اما در دنیای امروز، تأمین آب‌شرب، کشاورزی و صنعتی برای زیست 8/7 میلیارد انسان کاري دشوار و حساس است که به دانش وسیع و مدیریتی مدرن و منطبق بر اقلیم نیاز دارد.
ایران از نظرمیزان بارش در اقیلم نیمه‌خشک قراردارد، با جمعیتی که در طول پنجاه سال گذشته تقریباً سه برابر شده است. اما با درایت و مدیریت، از آبهای سرزمینی به نحو مطلوب استفاده کرده است.همان‌طور که نیاکان ما در کوير ایران 22 هزار رشته قنات به طول مجموع 274 هزار کیلومتر حفر کردند (7برابر طول خط استوا) در عصر جدید مهندسان و مدیران شایسته ما طول شبکه توزیع آب کشور را به 195 هزار کیلومتر یعنی معادل 5 برابر طول خط استوا رسانده‌اند و اینک مایه مباهات است که صنعت آب کشور به طور کامل خودکفاست، و 9/99 درصد جمعیت شهری و 5/82 درصد جمعیت روستایی از آب آشامیدنی سالم برخوردار شده‌اند و به رغم تحریم ظالمانه، 227 پروژه بزرگ در حوزه آب،‌ برق و فاضلاب در نیمه دوم سال 98 به بهره‌برداری رسیده است. در بخش فاضلاب نیز به رغم تأخیر در آغاز کار، رسیدن به امار پوشش شبکه فاضلاب برای 4/52 درصد جمعیت شهری، کاری بزرگ و بیش از حد انتظار است. در بخش برق نیز همین افتخار بس که ظرفیت تولید برق کشور از 24 هزارمگاوات در سال 57 به 83 هزار مگاوات در سال جاری رسيده و طي 41 سال 4 برابر شده است و تعداد سدهاي کشور نيز در همين مدت 10 برابر شده است. به اينها بايد اضافه کرد توليد برق از منابع تجديدپذير نظير باد و آفتاب و نيز دستيابي به توليد برق اتمي، اين افتخارات را به همه مديران، کارشناسان،‌ متخصصان و کارگران صنعت آب و برق و بويژه به وزير شايسته و باکفايت، جناب آقاي دکتر اردکانيان تبريک مي‌گويم، دست همه عزيران را به گرمي مي‌فشارم و مي‌بوسم. خاک پاي همه عزيزان.
 
سيدمحمود دعايي