حجت-الاسلام-و-المسلمين-جناب-اقاي-مازني.jpg
 
بسم‌الله الرّحمن الرّحيم
وزارت نيرو يکي از وزارت‌خانه‌هاي زيرساختي است که بديهي‌ترين نيازهاي مردم به صورت مستقيم و غيرمستقيم به مأموريت مديران و کارکنان اين دستگاه مرتبط است.
در طول سال‌هاي پس از پيروزي انتقلاب اسلامي، به ويژه پس از خاتمه جنگ تحميلي و دوران بازسازي کشور شاهد خدمات زيربنايي مؤثري بوديم که براي فهم درست اين خدمات کافي است به شرائط زيست مردم ايران قبل و پس از ارائه اين خدمات توجّه کنيم، آن روزها روزي نبود که برق مصرفي مردم قطع نشود و امروز چنين پديده‌اي بسيار استثنا است. در عين حال خدمات مربوط به حوزه مأموريت اين وزارتخانه قابل توقف نيست و امروز طرح پويش «هرهفته_الف_ب_ايران» نمونه‌اي از استمرار اين خدمات زيربنايي است. منصفانه نيست که از خدمات جناب آقاي دکتر اردکانيان وزير دانشمند نيرو و مديران و کارکنان فرهيخته و پرتلاش اين وزراتخانه قدرداني نکنيم. چراکه در شرايط سخت تحريم ظالمانه آمريکا، شيوع ويروس کرونا و بالاتر از همه تنازعات بي‌حاصل جناحي شاهد کار و تلاش شبانه‌روزي اين عزيزان هستيم که به دور از اين تنازعات و در جهادي تمام عيار با تحريم‌ و عوارض ناشي از شيوع بيماري کوئيد 19، در حال ساختن ايران عزيز هستند. البته يکي از ويژگي‌هاي ارزشمند اين پويش، معرّفي اين خدمات از طريق رسانه‌ها، از جمله رسانه ملّي است که در مقابل تخريب‌هاي بدخواهان، معّرف بخشي از خدمات دولت جمهوري اسلامي است که اميدوارم در فرصد باقي‌مانده ساير دستگاه‌ها نيز با ابتکار و نوآوري خدمات دولت و نظام را به جامعه معرّفي کنند.
در خاتمه براي وزير محترم و همکاران عزيز در وزارت نيرو توفيق مضاعف و عاقبت خير از خداوند متعال مسألت دارم.
احمد مازني
1399/5/5