جناب-اقاي-صيدي-(1).jpg

هوالقادر
خدمات هدفمند و برنامه‌ريزي شده در امور زيربنايي کشور از اقدامات ارزشمندي است که بطور مستقيم با رفاه و آسايش مردم ارتباط دارد.
فعاليت‌هاي منسجم وزارت نيرو در قالب پويش «هرهفته_الف_ب_ايران» در حوزه‌هاي برق و آب کشور، نمادي از تلاش جهادي مديران و متخصصان سخت‌کوش ايران‌زمين براي آباداني و عمران ميهن اسلامي است. 
سفارت ج.ا.ايران در توکيو طي چندسال اخير بويژه درسال 1398 با عنايت به جايگاه و نقش انرژي در توسعه و پيشرفت کشور، در زمينه همکاري‌هاي آموزشي،‌ علمي ميان وزارت نيرو و نهادهاي و مراکز علمي مرتبط با صنعت برق و بهره‌وري مطلوب از منابع آب تلاش نموده که نتيجه آن برگزاري دوره‌هاي متعدد توسط نهادهاي ژاپني در داخل ايران و ژاپن بوده است.
گزارش تدوين شده «وعده‌اي که وفا شد» نشان از تعهد خدمت به ايران و ايراني است که علاوه بر تقدير شايسته مقام معظم رهبري و رياست محترم جمهوري، ‌انشاءالله مرضي حق تعالي نيز خواهد بود و سنگ‌بناي الگوي رفتاري و کاربردي دستگاه‌هاي مسئول در ايفاد تعهدات و به ثمر رساندن اهداف کلي نظام در اين بخش مهم کشور خواهد بود.
از زحمات و فعاليت‌هاي جناب آقاي دکتر اردکانيان وزير محترم و همه دست‌اندرکاران، مديران و کارشناسان ملي و  استاني وزارت نيرو سپاسگزاري مي‌نمايد.
    
با احترام
مرتضي رحماني موحد – سفير
1399/5/20