جناب-اقاي-دکتر-کلانتري.jpeg

به نام خدا
با سلام و تحيّت
پويش «الف_ب_ايران» يکي از اقدامات ماندگار وزارت نيرو در دولت تدبير و اميد براي سامان دادن و مديريت توامان عرضه و تقاضا در بخش آب و انرژي محسوب مي‌گردد. اين پويش فرصت مناسبي است براي توسعه مناطق کمتر برخوردار.
موضوع آب و انرژي کليتي يکپارچه در مقياس سرزمين ايران اسلامي است، و طرح‌هاي وزارت نيرو در حوزه‌هاي يادشده افق روشن و چشم‌اندازي است اميدوارکننده به بلنداي ايران عزيز دارد.
از تلاش همه مديران و بانيان و مجريان اين اقدام تاريخي در دولت تدبير و اميد بويژه از وزير شايسته جناب آقاي دکتر اردکانيان تجليل مي‌کنيم و اين استان که داراي شاخه‌هاي رودخانه‌هاي بزرگ کارون و زهره مي‌باشد نيازمند عنايت بيشتري مي‌باشد.
با احترام