جناب-اقاي-دکتر-نمکي.jpeg


به نام خدا
هرآنکه جانب عهد وفا نگهدارد        خداش در همه حال نگه‌دارد
«حافظ»
عزير ارجمند، جناب آقاي دکتر دردکانيان
وزير دانشمند نيرو
با سلام:
مرقومه محبت آميز و پيام‌آور تلاش بي وقفه حضرتعالي و همکاران ارجمندتان واصل شد. در اين ايّام قحط‌‌ ساني مال و محبّت و گذشت، آنانکه چون حقير دستي بر آتش خدمت براي مردم دارند نيک مي‌فهمند که دستاوردهاي شگرف يعني چه.
بي‌ترديد آنچه در اين روزگار سخت براي نيازمندان برجاي مي‌گذاريم بر صفحات تاريخ ماندگار خواهد بود و آيندگان پس از فرو نشستن غبار سياست‌زدگي‌هاي کينه‌توزانه در بامداد روش مهرباني به قضاوت خواهند نشست، که باز بقول حضرت حافظ:
«بر اين رواق زبرجد نوشته‌اند به زر            که جز نکوئي اهل کريم نخواهد ماند»


تندرست و کامروا باشيد
ارادتمند: سعيد نمکي

99/4/17