جناب-اقاي-دکتر-محسني-بندپي.jpg
 
اقدام بديع و مدبرانه در توسعه و ارتقاء صنعت آب و برق در قالب پويش "هرهفته_الف_ب_ايران" از سوي وزارت نيرو که نمايانگر خلاقيت و تعهد در مديريت آن مجموعه مي‌باشد،‌ شايسته تقدير است.
اين پويش نشان داد که عليرغم تحريم‌هاي ظالمانه و کمبود اعتبارات ملي، با بهره‌گيري از توان متخصصين داخلي و استفاده بهينه از منابع غيردولتي و جلب هرچه بيشتر مشارکت بخش خصوصي و همچنين مديريت توأمان تقاضا و عرضه، پروژه‌هاي بزرگي در تامين آب آشاميدني سالم و پايدار، ‌توليد برق مطمئن خانگي و صنعتي و ... قابل انجام بوده و شاهد افتتاح و بهره‌برداري از آنها بوده‌ايم.
....
در پايان وظيفه مي‌دانم از سياستگزاري، برنامه‌ريزي و اقدامات ارزنده وزير انديشمند جناب آقاي دکتر اردکانيان و تمامي دست‌اندرکاران سختکوش و تلاشگر عرصه صنعت آب و برق کشور تقدير و تشکر نمايم.
با احترام
انوشيروان محسني بندپي
استاندار تهران
1399/4/30