جناب-اقاي-دکتر-حداد-عادل.png
 
بسم‌الله الرحمن الرحيم
به گواهي تاريخ و جغرافيا، بخش عمده‌اي از فلات مرکزي سرزمين ايران از ديرباز بيابان و کوير بوده است و نياکان ارجمند ما توانسته‌اند با کار و ابتکار آبهاي زيرزميني يا «نهان‌آب‌ها» را استخراج و «روان‌آبها» را استفاده کنند و زندگي را طي اعصار و قرون در ايران زمين ممکن سازند و تمدني باشکوه و بادوام برپا سازند.
همان‌طور که واژه‌هاي اميدبخش «آب» و «آباداني» با الف و باي آغازين دو کلمه «آب» و «برق» آغاز مي‌شوند، مي‌توان صنعت آب و برق را در روزگار ما، سنگ‌بناي آباداني و پيشرفت دانست. توسعه هوشمندانه آب و برق در کشور کاري زيربنايي است که تمدن سازتر خواهد بود و مي‌تواند تأمين‌کننده عدالت اجتماعي و رونق افزاي رفاه و  اقتصاد ملي باشد.
جا دارد از همه کساني که در گذشته و حال در خانواده بزرگ و پرتلاش آب و برق کشور عهده‌دار اين خدمت شايسته بوده و هستند سپاسگزاري کرد. اميد است که تأمين آب و برق که شرط لازم و البته نه کافي رشد و پيشرفت است با مقرون شدن با سياست‌هاي خردمندانه و عالمانه در صنعت و کشاورزي اين حقيقت را به اثبات رساند که ما فرزندان خلفي براي نياکان شايسته خويش هستيم.
 
غلامعلي حدادعادل
1399/5/11