جناب-اقاي-دکتر-جاسبي.jpg

جناب آقاي دکتر اردکانيان
وزير محترم نيرو

بسمه تعالي
1- با مروري اجمالي در گزارش و پويش ضميمه ارسالي توسط جنابعالي تا حدودي با دستاوردهاي آن وزارتخانه بخصوص در سال‌هاي اخير آشنا شدم و لازم مي‌دانم تشکر و قدرداني خود را از زحمات دست‌اندرکاران مجموعه که فعاليت‌هاي آن وزارت‌خانه اعلام کنم.
2- مي‌توان ادعا کرد که جمهوري اسلامي ايران در طول 40 سال گذشته در برخي از حوزه‌ها مثل آموزش‌عالي، فن‌آوري و تحقيقات،‌ صنايع نظامي، انرژي هسته‌اي و تا حدودي راه‌سازي و حمل و نقل زميني و جاده‌ها موفق عمل کرده است. در بقيه حوزه‌ها متوسط و گاهي ضعيف و بخصوص در حوزه اقتصادي خيلي ضعيف عمل کرده است که نياز به تجديدنظرهاي اساسي دارد.
3- با توجه به اهميّت آب (آشاميدني،‌ کشاورزي، معرفي و فاضلاب) و برق در ارتقاء بهداشت، سلامت و تکنولوژي شايسته است که در آن وزارت در سال‌هاي آينده هم در ايجاد منابع جديد (مثل انرژي باد، دريا، زمين، خورشيدي،‌ هسته‌اي و ...) و هم با صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف (ايجاد سدهاي جديد، تبديل فاضلابها به آب‌هاي مصرفي، زهکشي‌ها و کانال‌کشي‌هاي لازم و....) امکان حداکثر توليد (در آب و برق) و حداقل مصرف در حوزه‌هاي غيرتوليدي تلاش مضاعفي را به عمل آورد تا انشاءالله جامعه‌اي پيشرفته، سالم و پرتوان در اين حوزه شاهد باشيم، انشاءالله.