اقاي-دکتر-بانک.jpg
 

برادر ارجمند،‌ جناب آقاي دکتر اردکانيان
وزير محترم نيرو
سلام عليکم،
گزارش پويش "وعده‌اي که وفا شد" مطالعه شد. از زحمات ارزشمند، پربار و اثربخش جنابعالي و همکاران محترمتان در وزارت نيرو که در راستاي راهبرد "جهش توليد" ابلاغي مقام معظم رهبري و همگام با سياست‌هاي دولت تدبير و اميد انجام گرفته است، سپاسگزارم.
همچنين لازم مي‌دانم مراتب قدرداني خود را از اجراي پروژه‌هاي معظمي چون نيروگاه هزار مگاواتي هريس در کشور و پروژه‌هاي اثرگذاري چون سد کرم‌آباد منطقه آزاد ماکو و طرح آبرساني غدير در منطقه آزاد اروند که موجبات تکميل زنجيره توسعه در بخش‌هاي کشاورزي و دامپروري و همچنين تامين آب مناطق روستايي را فراهم آورده است، اعلام دارم.
در پايان و با توجه به ظرفيت‌هاي ارزشمند آن وزارتخانه که در زحمات جنابعالي و همکاران محترم عينيّت يافته است، پيشنهاد مي‌شود وزارت نيرو برنامه‌هاي راهبردي در جهت کاهش کسري سرمايه‌گذاري برق، ايجاد نيروگاه‌هاي صادرات محور در مناطق آزاد و بهينه‌سازي مصرف و ارتقاء امنيت بهداشتي آب (اقتصاد سنجي مصرف آب، کاهش آب‌هاي به حساب نيامده، نوسازي شبکه‌هاي آبرساني و ...) را نيز در اولويت‌هاي کاري خود قرار داده و انشاءالله در دوره حضور جنابعالي به نتيجه برساند و چنانچه در اين خصوص خدمات ارزشمندي انجام شده است در جريان اطلاع‌رساني مقفول نماند.
توفيقات روزافزون جنابعالي و همکاران محترمتان را از درگاه احديّت مسئلت مي‌نمايم.

مرتضي بانک