ايت‌الله-يزدي.jpg
 
انصافاً پس از ملاحظه گزارش و جزوه تصويري حق آن است که بايد گفت کار جهادگونه‌اي انجام شده با توجه به شرايط زمان و اوضاع جهاني و مقتضيات پروژه‌ها و تعداد پروژه‌ها [و] بودجه مصرفي، اميد است ديگران هم ببينند و همکاري کنند.
جزاکم الله عن الاسلام خير الجزاء
 
محمد يزدي
1399/5/27