h9.jpg

خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی افتخار بزرگی است که پرونده خدمتگزاران به آن زينت داده می‌شود. افتخار 227 پروژه بزرگ آب، برق، فاضلاب با سرمایه گذاری 33453 میلیاردتومان در 31 استان کشور توسط وزارت نیرو در نیمه دوم سال 1398 کار بزرگی است که باید هم تشکر کرد و هم پشتیبانی باید نمود تا این اقدامات برای توسعه و تعالی کشور ادامه یابد.
از جناب دکتر اردکانیان و همکاران خوبشان تشکر و قدردانی می نمایم.
 
حميدرضا حاجي‌بابايي
1399/4/30