اقاي-دکتر-داوري9.jpg
 
جناب آقاي دکتر رضا اردکانيان وزير دانشمند نيرو
با عرض سلام و تقديم تحيات از اينکه در عرصه خدمات زيربنايي آب و برق اقدامات مهمي با مشارکت مردم صورت گرفته است به جنابعالي تبريک مي‌گويم و اميدوارم که اين اقدامات همچنان ادامه يابد.
با توجه به سوابق علمي و اجرايي جنابعالي که همواره کارها را از روي برنامه انجام مي‌داده‌ايد، اين پيشرفت‌ها طبيعي است.
از خداوند توفيق بيشتر درخواست مي‌کنم. فرصت را مغتنم مي‌شمارم و از تشريف فرمايي به فرهنگستان علوم سپاسگزاري مي‌کنم.
 
رضا داوري اردکاني