استان اخبار منتشر شده در 30 روز گذشته
خراسان رضوی 25
تهران 15
اصفهان 12
هرمزگان 12
کردستان 12
خوزستان 9
آذربایجان شرقی 8
خراسان جنوبی 7
سمنان 7
گیلان 7