بخش برق
1391/05/18 12:06:00
در روز گذشته؛
ذخیره نیروگاه های کشور به بیش از 900 مگاوات رسيد
تولید در پیک مصرف برق روز گذشته در ساعت 21 و 38 به میزان 41 هزار و 504 مگاوات ثبت شده است.

میزان ذخیره برق نیروگاه های کشور روز گذشته (سه شنبه 17 مردادماه 91) به بیش از 900 مگاوات رسيد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، میزان ذخیره برق نیروگاه های کشور روز گذشته 924 مگاوات ثبت شد.
روز گذشته قدرت عملی نیروگاه های کشور 54 هزار و 288 مگاوات به ثبت رسید که در مقایسه با روز مشابه پارسال سه هزار و 255 مگاوات افزایش یافته است.
قدرت عملی نیروگاه های کشور در روز مشابه سال گذشته 51 هزار و 33 مگاوات بوده است.
تولید در پیک مصرف برق روز گذشته در ساعت 21 و 38 به میزان 41 هزار و 504 مگاوات ثبت شده است.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah