بخش برق
1391/05/18 12:17:00
دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛
مصرف برق صنایع کشور افزایش یافت
روز سه شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 600 مگاوات و میزان دریافت برق دوهزار و 310 مگاوات بوده است.

مصرف برق صنایع کشور روز گذشته (سه شنبه 17 مردادماه 91) در مقایسه با روز مشابه پارسال 256 مگاوات افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک دو هزار و 910 مگاوات به ثبت رسید.
همچنین مصرف برق صنایع کشور دیروز در مقایسه با روز پیش از آن (دوشنبه 16 مرداد ماه) 106 مگاوات کاهش یافته است.
روز سه شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 600 مگاوات و میزان دریافت برق دوهزار و 310 مگاوات بوده است.
مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک روز مشابه پارسال دو هزار و 654 مگاوات به ثبت رسیده بود.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah