بخش آب
1391/05/17 16:04:00
كاهش 7 درصدي حجم آب ورودي به سد زاينده رود
حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 271 میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 51 درصد كمتر است.

حجم آب ورودي به مخزن سد زاينده رود در استان اصفهان از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون، هفت درصد در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته كاهش یافته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی وزارت نيرو (پاون)، حجم آب ورودي به سد زاينده رود از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه 90) تاکنون با هفت درصد كاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 3/846 میلیون مترمکعب رسیده است.
این میزان در دوره مشابه سال آبی گذشته 5/906 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.
حجم آب موجود در مخزن سد زاينده رود از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 271 میلیون مترمکعب رسیده است که این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته 51 درصد كمتر است.
حجم آب مخزن سد زاينده رود در استان اصفهان در زمان مشابه سال آبی گذشته افزون بر 557 میلیون مترمکعب ثبت شده بود.
همچنین در زمان کنونی 21 درصد حجم مخزن سد زاينده رود از آب پر شده است. 

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah