بخش برق
1391/05/17 16:00:00
ترانس چهارم پست 33/132 کیلوولت وحدت اهواز برقدار شد
هدف از نصب این ترانس افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق مناطقی از شهرستان اهواز، ایجاد ظرفیت و تامین برق متقاضیان خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و پایداری شبکه در منطقه سه راه خرمشهر و شهرک عین دو بوده است.

مدیر پست های شرکت برق منطقه ای خوزستان از برقدار شدن ترانس چهارم پست 33/132 کیلوولت وحدت اهواز خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمدرضا بشیری" گفت: هدف از نصب این ترانس افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق مناطقی از شهرستان اهواز، ایجاد ظرفیت و تامین برق متقاضیان خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی و پایداری شبکه در منطقه سه راه خرمشهر و شهرک عین دو بوده است.
وی درباره مشخصات فنی این طرح، گفت: نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 33/132 کیلوولت به ظرفیت 30مگاولت آمپر، نصب و راه اندازی یک بی ترانس 132 کیلوولت، یک فیدر ورودی 33 کیلوولت و چهار فیدر خروجی 33 کیلوولت از جمله ویژگی های فنی این پروژه است.
بشیری اضافه کرد: مجموع ظرفیت پست پس از نصب ترانس جدید به چهار دستگاه ترانسفورماتور 33/132 کیلوولت به ظرفیت 120 مگاولت آمپر رسیده است.
مدیر پست های شرکت برق منطقه ای خوزستان درباره هزینه اجرای این پروژه اظهار داشت: اعتبار مورد نیاز طرح افزون بر 12 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبار شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین شده است.
وی همچنین افزود: ترانس دوم پست 33/132 کیلوولت توانای اهواز نیز برقدار و به بهره برداری رسید.
بشیری هدف از نصب این ترانس را افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه برق مناطقی از شهرستان اهواز، ایجاد ظرفیت و تامین برق متقاضیان خانگی، صنعتی، تجاری و عمومی در روستای الهایی و کانال توانا عنوان کرد و گفت: اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح افزون بر 12 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبار شرکت برق منطقه ای خوزستان تامین شده است. 
وی اظهار داشت: تمام امور مربوط به طراحی و خدمات مهندسی و نیز ساخت تجهیزات و عملیات اجرایی پروژه های یادشده توسط شرکت های داخلی انجام گرفته است.
وی گفت: نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 33/132 کیلوولت به ظرفیت 30 مگاولت آمپر، دو دستگاه بانک خازنی 33 کیلوولت هر کدام به ظرفیت 8/4 مگاوار در مجموع به ظرفیت 6/9 مگاوار، احدث یک بی ترانس 132 کیلوولت به ظرفیت 30 مگاولت آمپر، یک فیدر ورودی 33 کیلوولت و چهار فیدر خروجی 33 کیلوولت از جمله ویژگی های فنی این پروژه است.
بشیری ادامه داد: کل ظرفیت پست پس از نصب ترانس جدید به دو دستگاه ترانسفورماتور 33/132 کیلوولت در مجموع به ظرفیت 60 مگاولت آمپر رسیده است.

  • خبرنگار: حسن دهقاني
  • منتشر کننده: fallah