بخش آب و فاضلاب
1391/05/17 15:03:00
تا پایان برنامه پنجم توسعه؛
پوشش جمع آوری بهداشتی فاضلاب در خوزستان به 85 درصد مي رسد
براساس برنامه پنجم توسعه، جمعيت زیرپوشش خدمات جمع آوری بهداشتی فاضلاب کشور در پايان سال 94 به 42 درصد خواهد رسید اما با مشاركت شهروندان خوزستانی در خريد اوراق مشاركت، اين رقم با رشد دو برابري در مقایسه با كل كشور به حدود 85 درصد خواهد رسيد.

معاون برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب خوزستان گفت: تا پایان برنامه پنجم توسعه، جمعيت زیرپوشش شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب در خوزستان با رشد دو برابري در مقایسه با كل كشور به 85 درصد مي رسد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، "علیرضا قرینه" افزود: براساس برنامه پنجم توسعه، جمعيت زیرپوشش خدمات جمع آوری بهداشتی فاضلاب کشور در پايان سال 94 به 42 درصد خواهد رسید اما با مشاركت شهروندان خوزستانی در خريد اوراق مشاركت، اين رقم با رشد دو برابري در مقایسه با كل كشور به حدود 85 درصد خواهد رسيد.
وي با بيان اينكه در زمان حاضر 38 درصد جمعيت استان زیرپوشش خدمات جمع آوری بهداشتی فاضلاب قرار دارند، اظهار داشت: هم اكنون 795 هزار نفر در قالب بيش از 187 مشترك شبکه جمع آوری بهداشتی فاضلاب، از خدمات این شبکه بهره مند هستند.
معاون برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب خوزستان با اشاره به شرايط خاص این استان به لحاظ منابع آبي، گفت: از آنجايي كه منبع اصلي تامين آب مردم از طريق آب هاي سطحي است، به منظور پيشگيري از مشكلات زيست محيطي و بهداشتي ناشي از ورود فاضلاب به اين منابع، در دور سوم سفر هيات وزیران به خوزستان، طرح احداث شبكه فاضلاب 16 شهر استان از طريق فروش اوراق مشاركت تصويب و مقرر شد طي سه سال مبلغ 9 هزار ميليارد ریال به اين امر اختصاص يابد.
قرینه ادامه داد: با عرضه اين اوراق مي توان 210 كيلومتر خطوط اصلي و دو هزار و 500 كيلومتر شبكه فرعي را اجرا کرد كه به موجب آن 385 هزار مشترك از خدمات فاضلاب بهره مند خواهند شد. 
به گفته وی، در اين راستا تاكنون عمليات اجرايي شش پروژه در شهرهاي آبادان، شادگان و بهبهان آغاز شده است و بزودي نيز عمليات اجرايي شبكه فاضلاب شهرهايي مانند شوشتر و اندیمشک آغاز خواهد شد.

  • خبرنگار: آمنه مهربان
  • منتشر کننده: fallah