بخش برق
1391/05/17 11:57:00
دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛
مصرف برق صنایع کشور افزایش یافت
روز دوشنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 719 مگاوات و میزان دریافت برق دو هزار و 297 مگاوات بوده است.

مصرف برق صنایع کشور روز گذشته (دوشنبه 16 مردادماه 91) در مقایسه با روز مشابه پارسال 578 مگاوات افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک سه هزار و 16 مگاوات به ثبت رسید.
همچنین مصرف برق صنایع کشور دیروز در مقایسه با روز پیش از آن (یکشنبه 15 مردادماه) 44 مگاوات کاهش یافته است.
روز دوشنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 719 مگاوات و میزان دریافت برق دوهزار و 297 مگاوات بوده است.
مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک روز مشابه پارسال دو هزار و 438 مگاوات به ثبت رسیده بود.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah