بخش انرژي
1391/05/11 15:07:00
در تیرماه امسال؛
حجم واردات برق ایران حدود 7 درصد کاهش یافت
حجم انرژی الکتریکی صادراتی ایران در تیرماه امسال به بیش از 949 گیگاوات ساعت رسید که این میزان 15/45 درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

حجم واردات برق ایران در تیرماه امسال در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته حدود هفت درصد کاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، جمهوری اسلامی ایران هم اکنون با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند و قرار است در آینده نزدیک کشورهای سوریه و لبنان نیز به این جمع اضافه شوند.
براساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در ساعت هایی که به برق کمتری در شبکه داخل کشور نیاز است، انرژی الکتریکی مازاد خود را به کشورهای همسایه صادر و در ساعت های اوج مصرف از این کشورها انرژی دریافت می کند.
بر این اساس، حجم انرژی الکتریکی صادراتی ایران در تیرماه امسال به بیش از 949 گیگاوات ساعت رسید که این میزان 15/45 درصد در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
همچنین میزان دریافتی برون مرزی برق ایران در تیرماه سال جاری به حدود 316 گیگاوات ساعت رسید که این میزان 87/6 در مقایسه با تیرماه پارسال کاهش یافته است. 

  • خبرنگار: fallah
  • منتشر کننده: fallah