بخش آب
1391/05/11 11:25:00
از ابتدای سال آبی جاری تاکنون گزارش شد؛
کاهش بارش ها در 11 استان کشور
از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های آذربايجان غربي، ايلام، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد، لرستان و هرمزگان در مقایسه با سال آبی گذشته كاهش یافته است.

شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد: حجم بارش های 11 استان کشور از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 90) تاكنون در مقایسه با دوره مشابه سال آبی پیشین كاهش یافته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، آمار مقایسه ای از حجم بارندگی های استانی کشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون در مقايسه با سال آبي گذشته، نشان مي دهد كه بارش ها در 11 استان کشور كاهش و در سایر استان ها افزايش یافته است.
براساس اعلام شرکت مدیریت منابع آب ایران، از ابتداي سال آبي جاري تاكنون حجم بارش های استان های آذربايجان غربي، ايلام، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد، لرستان و هرمزگان در مقایسه با سال آبی گذشته كاهش یافته است.
در این مدت بیشترین افزایش بارش ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته، با 105 درصد به استان يزد و کمترین افزایش بارش ها با يك درصد به استان همدان اختصاص داشته است.
همچنین در این مدت بیشترین كاهش بارش ها در مقايسه با مدت مشابه سال آبي گذشته با 46 درصد به استان كرمان و کمترین کاهش بارش ها با يك درصد به استان كردستان اختصاص داشته است.
گزارش بارش های کشور نشان می دهد که حجم بارش های استان های آذربايجان غربي، ايلام، بوشهر، خوزستان، سيستان و بلوچستان در مقایسه با سال آبی گذشته به ترتيب هشت، 44، 18 35 و 44 درصد كاهش یافته و حجم بارش های استان های كردستان، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه و بوير احمد، لرستان و هرمزگان نیز در مقایسه با سال آبی گذشته به ترتيب يك، 46، 13، شش، 17 و 41 درصد کمتر شده است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah