بخش برق
1391/05/11 11:06:00
از ابتدای امسال تاکنون گزارش شد؛
رشد افزون بر 46 درصدی صادرات برق ایران
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 9/949 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 23/46 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.

صادرات برق ایران به کشورهای همسایه از ابتدای سال جاری تاکنون افزون بر 46 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار 9/949 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده است که این میزان 23/46 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
ایران در مدت مشابه سال گذشته دوهزار و 1/701 گیگاوات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده بود.
با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق در کشور کاهش یافته و این امر زمینه مناسبی را برای افزایش صادرات برق به کشورهای همسایه فراهم کرده است.
جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می کند.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah