بخش برق
1391/05/11 11:14:00
از ابتدای سال جاری تاکنون؛
تولید برق ایران بیش از 5 درصد افزایش یافت
از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، 89 هزار و 2/867 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و پنج هزار و 2/287 گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.
تولید برق جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با زمان مشابه پارسال بیش از پنج درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، میزان تولید برق کشور از ابتدای امسال تاکنون به 95 هزار و 4 /154 گیگاوات رسیده که این میزان 43/5 درصد بیش از انرژی تولیدی کشور در زمان مشابه پارسال است.
از مجموع انرژی تولیدی داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، 89 هزار و 2/867 گیگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و پنج هزار و 2/287 گیگاوات ساعت به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است.
در این مدت، تولید نیروگاه های حرارتی در مقایسه با دوره مشابه پارسال 47/5 درصد افزایش و تولید نیروگاه های برق آبی 85/4 درصد رشد یافته است.
میزان انرژی تامین شده نیز امسال در دوره مورد بررسی 96 هزار و 6/690 گیگاوات ساعت گزارش شده است که این میزان 29/5 درصد در مقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش نشان می دهد.
  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah