بخش برق
1391/05/11 11:35:00
دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛
پیک مصرف برق 1000 مگاوات افزایش یافت
دیروز پیک مصرف برق کشور 40 هزار و 846 مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال 39 هزار و 846 مگاوات گزارش شده بود.

پیک مصرف برق کشور دیروز (سه شنبه 10 مرداد ماه 91) در مقایسه با روز مشابه پارسال یکهزار مگاوات افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دیروز پیک مصرف برق کشور 40 هزار و 846 مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال 39 هزار و 846 مگاوات گزارش شده بود.
پیک مصرف برق کشور در روز گذشته در مقایسه با روز پیش از آن (دوشنبه 9 مردادماه) 720 مگاوات افزایش یافته است.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah