بخش برق
1391/05/11 11:33:00
در روز گذشته؛
ذخیره نیروگاه های کشور به بیش از 1000 مگاوات رسيد
تولید در پیک مصرف برق روز گذشته در ساعت 21 به میزان 41 هزار و 898 مگاوات ثبت شده است.

میزان ذخیره برق نیروگاه های کشور روز گذشته (سه شنبه 10 مردادماه 91) به بیش از 1000 مگاوات رسيد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، میزان ذخیره برق نیروگاه های کشور روز گذشته یکهزار و 19 مگاوات ثبت شد.
روز گذشته قدرت عملی نیروگاه های کشور 54 هزار و 288 مگاوات به ثبت رسید که در مقایسه با روز مشابه پارسال سه هزار و 310 مگاوات افزایش یافته است.
قدرت عملی نیروگاه های کشور در روز مشابه سال گذشته 50 هزار و 978 مگاوات بوده است.
تولید در پیک مصرف برق روز گذشته در ساعت 21 به میزان 41 هزار و 898 مگاوات ثبت شده است.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah