بخش برق
1391/05/11 11:31:00
دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛
مصرف برق صنایع کشور افزایش یافت
روز سه شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 738 مگاوات و میزان دریافت برق دو هزار و 297 مگاوات بوده است.

مصرف برق صنایع کشور روز گذشته (سه شنبه 10 مردادماه 91) در مقایسه با روز مشابه پارسال 92 مگاوات افزایش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک سه هزار و 35 مگاوات به ثبت رسید.
همچنین مصرف برق صنایع کشور دیروز در مقایسه با روز پیش از آن (دوشنبه 9 مردادماه) پنج مگاوات افزایش یافته است.
روز سه شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 738 مگاوات و میزان دریافت برق دوهزار و 297 مگاوات بوده است.
مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک روز مشابه پارسال دو هزار و 943 مگاوات به ثبت رسیده بود.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah