بخش آب
1391/05/11 15:16:00
كاهش 7 درصدي حجم آب موجود در مخزن سدهاي خوزستان
در زمان کنونی 58 درصد حجم مخازن سدهای خوزستان از آب پر شده است.

حجم آب موجود در مخازن سدهای استان خوزستان از ابتداي سال آبي جاري (مهرماه 90) تاكنون هفت درصد كاهش یافته است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو (پاون)، حجم آب موجود در مخازن سدهای خوزستان از ابتداي مهرماه 90 تاكنون، به 11 ميليارد و 451 میلیون مترمکعب رسیده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته هفت درصد كمتر است.
حجم آب موجود در مخازن سدهای استان خوزستان در مدت مشابه سال آبی گذشته 12 ميليارد و 355 ميليون مترمكعب گزارش شده بود.
براساس این گزارش، حجم آب ورودي به سدهای خوزستان از ابتداي سال آبي جاري تاكنون، با دو درصد كاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 13 میلیارد و 431 میلیون مترمکعب رسیده است.
در زمان کنونی 58 درصد حجم مخازن سدهای خوزستان از آب پر شده است.
حجم آب ورودي به سدهای استان خوزستان در زمان مشابه سال گذشته 13 ميليارد و 697 ميليون مترمكعب بوده است.
حجم آب موجود در مخازن سدهای كارون 4، كارون 3، شهيد عباسپور، كرخه، دز و جره در مقایسه با زمان مشابه سال آبي گذشته کاهش داشته است.
بر این اساس حجم آب موجود در مخزن سدهاي كارون 4، كارون 3 و شهيد عباسپور به ترتیب يك ميليارد و 950 ميليون مترمكعب، يك ميليارد و 801 ميليون مترمكعب، يك ميليارد و 807 میلیون مترمکعب ثبت شده است.
همچنين حجم آب موجود در مخزن سدهاي كرخه، دز و جره به ترتیب 943 ميليون مترمكعب، يك ميليارد و 491 میلیون مترمکعب و 49 ميلیون مترمكعب ثبت شده است.
حجم آب موجود در مخزن سد کرخه در مقایسه با سال آبي گذشته به ميزان 47 درصد کاهش یافته است.
همچنین حجم آب موجود در مخزن سدهای مسجد سليمان و مارون در مقایسه با زمان مشابه سال آبي گذشته افزایش نشان می دهد.
هم اکنون حجم آب موجود در مخزن سد مسجد سليمان 247 ميليون مترمكعب و سد مارون 927 ميليون مترمکعب گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، حجم آب ورودی به تمام سدهای استان خوزستان به جز سد كرخه، سيمره و دز در مقایسه با زمان مشابه سال آبي گذشته افزايش داشته است.

  • خبرنگار: غزاله نایینیان
  • منتشر کننده: fallah