بخش آب و فاضلاب
1398/07/29 07:46:13
طی نیمه نخست سال جاری محقق شد؛
تولید بیش از 61 میلیون مترمکعب آب در شهرهای کردستان
بیش از 61 میلیون و 578 هزار مترمکعب آب در 6 ماهه اول سال ۱۳۹۸ در شهرهای استان کردستان تولید شد که 24 میلیون و 839 هزار مترمکعب آن از منابع زیرزمینی و 36 میلیون و 739 هزار مترمکعب از منابع سطحی بوده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، بیشترین حجم آب تولیدی طی این مدت مربوط به شهر سنندج به میزان 26 میلیون و 767 هزار مترمکعب بوده و پس از سنندج بیشترین میزان آب تولیدی مربوط به شهر مریوان با 7 میلیون و 304 هزار مترمکعب و سقز با 7 میلیون و 260 هزار مترمعکب بوده است.
در این مدت، بیش از 6700 فقره انشعاب در هر کدام از بخش‌های آب و فاضلاب به متقاضیان در شهرهای استان واگذار شده است، ضمن آنکه بیش از 2600 کنتور نیز در همین مدت در شهرهای استان تعویض شد.
حجم فاضلاب جمع‌آوری شده طی 6 ماهه اول سال جاری در شهرهای استان حدود 43 میلیون و 498 هزار مترمکعب و حجم فاضلاب تصفیه شده در این مدت نیز بیش از 35 میلیون و 395 هزار مترمکعب بوده است.
بنا بر این گزارش، در این مدت همچنین 16.4 کیلومتر عملیات اصلاح، 18.4 کیلومتر عملیات توسعه شبکه آب، 23.7 کیلومتر عملیات اصلاح و 14.6 کیلومتر عملیات توسعه شبکه فاضلاب در شهرهای استان توسط شرکت آبفای استان کردستان اجرا شده است.
  • خبرنگار: ادریس شریفی
  • منتشر کننده: حمید ثریانی/ دبیر خبر