بخش برق
1392/09/02 11:42:00
وزير نيرو :
مشکل اقتصاد آب و برق بايد هرچه سريعتر حل شود
حل مشکل اقتصاد آب و برق به عنوان یکی از چالش‌هاي اصلی در وزارت نیرو مطرح شده است و این وزارتخانه را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است.
بر آن شدیم تا با سکان دار این وزارتخانه مهندس«حمید چیت چیان» گفت و گویی انجام دهیم که از نظر مي‌گذرد.
در ابتدا بفرمائید دلیل اینکه وزارت نیرو امروز با این مشکل روبه رو شده است، چیست؟
مهمترین موضوع در این بحث این است که قیمتهاي تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه هاي تمام شده تفاوت و فاصله معنا داری دارد. در قانون برنامه پنجم این مسئله پیش بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانونگذار یا دولت تعیین کند، باید مابه التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی متاسفانه این موضوع تاكنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است و این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد.
از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار ميگیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه ها به مردم بر ميدارد که اینهم یک فشار مضاعف است.
از طرف دیگر نیز چون هزینه ها افزایش پیدا كرده این وضعیت صنعت آب و برق را دچار بن بستي کرده که اگر خيلي زود برای این موضوع مهم یعنی اقتصاد آب و برق یک تدبیر انسانی اندیشیده نشود، وزارت نیرو و شرکت هاي زیرمجموعه در کیفیت و کمیت ارايه خدمات، با مشكلات جبران ناپذيري روبرو خواهند شد.
به نظر شما در این شرایط بهترین راهکار چیست؟
به نظر من باید مجلس و دولت درچارچوب تمام مواردي که در قانون هدفمندی یارانه ها مشخص شده یعنی اینکه قرار بوده است تا پایان برنامه پنجم قیمت هاي فروش آب و برق به حد قیمت هاي واقعی برسد عمل كنند چرا كه تاكنون این امر انجام نشده است و از سال آینده ما تصمیم داریم که این موضوع را به صورت جدی مطرح کنیم و تاکنون توافق رئیس جمهور را هم گرفته ایم که وزارت نیرو از پرداخت مبالغ که به سازمان هدفمندی قرار است بدهد، معاف شود كه اگر اجرايي شود اميدواريم مشكل وزارت نيرو در اين خصوص رفع شود.
در خصوص نامتوازن بودن قیمت ها چطور؟
اين موضوع نيز در سطح دولت مطرح شده و در حال پیگیری است.
در خصوص بدهی هاي وزارت نیرو بفرمايید، آیا وضعیت بدهی ها بهتر شده است؟
نخیر . علت این است که بدهی هاي قبلی بر جای خود بوده و طی این دو ماه هم ما از نیروگاه هاي عمده بخش خصوصی برق خریده ایم و به مردم فروختیم و چون قیمت فروش ما بسیار کمتر از قیمتی است که ما برق را از بخش خصوصی مي خریم این است که بدهی هاي ما به بخش خصوصی روز به روز افزایش یافته و وضعیت ما بدتر هم شده است.
در بخش برق به طور متوسط هزینه تبدیل انرژی، توزیع، انتقال به طور متوسط براي هر کیلووات ساعت برق برابر 680 ريال است ولي قیمتی که طبق قانون هدفمندی قرار بوده است ما از مردم دریافت کنیم 430 ریال است پس از قیمت 680 ریال تا 230 ریال 250 ریال تفاوت دارد. که این یک موضوع است.
از طرف دیگر از 430 ریال هم قرار شده 166 ریال به سازمان هدفمندی پرداخت شود. پس برای وزارت نیرو تنها 264 ریال باقی مي ماند. از این 264 ریال برخی سازمانها و ارگانها پول برق خود را پرداخت نکردند. آنچه تحقق پیدا کرده است حدود 220 ریال است یعنی برای هر كيلووات ساعت برق 680 ریال منهای هزینه سوخت که یارانه ای است که دولت پرداخت ميکند وجود دارد و 220 ریال برای ما ميماند.
این تفاوت بسیار تفاوت معناداری است چرا که تنها یک سوم از اين هزينه را ما دريافت مي كنيم.
ما در بخش آب، آب شهری نیز حدود یک سوم هزینه هاي خود را مي توانیم پوشش دهیم چرا كه در آب روستایی 19 درصد و در آب کشاورزی 7 درصد درآمد حاصل از فروش ماست، که این نشان دهنده یک عدم تعادل بسیار جدی و نگران کننده در دریافتها و پرداختهاي وزارت نیرو است.
آيا وزارت نيرو از شركت  هاي خصوصي حمایت هاي لازم را به عمل مي آورد؟
حتما بله، یکی از بزرگترین حمایت هايمان این است که بازار برای این شرکت ها ایجاد کنیم و دوم اينكه هر چه سریعتر باید بدهی هاي این شرکتها را پرداخت کنیم و سوم اينكه باید ما بازارهای صادراتی برای این شرکتها ایجاد کنیم و همچنين تحقیقات لازم را انجام دهیم و نتایج این تحقیقات را در اختیار این شرکت ها قرار بدهیم تا موفق تر عمل کنند.
بفرمایید درخصوص بهبود وضعیت دریاچه ارومیه تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است؟
ستاد احياي دریاچه ارومیه نتایج کار خود را به دولت ارايه کرده و قرار است ساختار ویژه ای برای این موضوع شکل بگیرد که حدود 8 نفر از وزرای کشور عضو اين ستاد هستند و با عنوان "ستاد احیای دریاچه ی ارومیه" 19 راهکار که دارای اولویت است و کاملا مورد تحقیق و بررسی جامع قرار گرفته را ارايه كرده و مورد تائید نيز قرار گرفته است.
به عنوان مثال انتقال آب از دریای خزر از حوضه ارس، متوقف کردن فعالیت هاي سدسازی در حوضه دریاچه ارومیه، ارتقای کارایی آبیاری و کشاورزی در حوزه، نجات بخشی مرحله بندی دریاچه ارومیه و غيره برخي از اين موارد است كه در حال اجراست.
و در پايان يك خبرخوش به ما بدهيد...
در  آینده ای نزدیک اقدام بزرگي را قرار است انجام دهیم و آن اين است كه مي خواهيم نیروگاه هاي گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل كنيم كه مراحل اجرايي اين امر مهم به زودي در كشور كليد مي خورد.
از طرف ديگر برای احداث 600 مگاوات نیروگاه بادی و همچنين 300 مگاوات نیروگاه هاي فتوولتاييك در حال برگزار كردن مناقصه هستيم و اميدوار هستيم كه به نتايج خوبي در اين زمينه نيز دست يابيم.
  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • سردبیر: حسن غفوریان