بخش آب
1398/07/14 08:53:06
سازگاری با اقلیم تنها راه حل مقابله با خشکسالی در یزد
سرپرست گروه مطالعات آب‌های سطحی شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: در شرایط خشکسالی و اقلیم خشک یزد، برنامه‌ریزی جهت توسعه استان باید متناسب با واقعیت‌های اقلیمی یزد باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، «مهدی سلیمانی میمندی» خشکسالی را از دیگر عوامل تشدید کننده بحران آب در یزد عنوان کرد و گفت: این عامل در سال های اخیر علاوه بر کاهش بارندگی، باعث تغییر الگوهای بارشی در این استان نیز شده، به گونه ای که بررسی آمار ایستگاه های آب و هواشناسی نشان می‌دهد در 10 سال اخیر تعداد بارندگی‌های کمتر از 5 میلی‌متر افزایش یافته و تعداد بارندگی‌های بیشتر از 5 میلی‌متر کاهش داشته است.
وی افزود: همین عامل نیز کاهش میزان بارندگی های موثر استان یعنی بارندگی هایی که می تواند بر تبخیر غلبه کند را تشدید کرده است.
سلیمانی افزود: این عامل تشدید کننده بحران آب، وضعیتی از کمبود بارندگی و افزایش دما است که غالبا به عنوان یک پدیده خزنده توصیف شده و برخلاف بسیاری از پدیده ها توصیف زمانی و مکانی آن بسیار مشکل است؛ به گونه ای که ممکن است ماه ها طول بکشد تا تشخیص داده شود خشکسالی اتفاق افتاده است، به همین ترتیب ممکن است مدت ها پس از شروع بارندگی ها هنوز هم اثرات خشکسالی وجود داشته باشد.
سرپرست گروه مطالعات آب های سطحی شرکت آب منطقه‌ای یزد، در پایان خاطرنشان کرد: از آنجایی که تنها راه حل اساسی برای مقابله با خشکسالی ادامه راه گذشتگان یعنی سازگاری با اقلیم است، باید مصارف آب استان با وضعیت اقلیمی تطبیق داشته و برنامه ریزی جهت توسعه استان متناسب با واقعیت های اقلیمی استان باشد.
چند سالی است که زنگ خطر بی آبی در استان به صدا درآمده و به‌رغم این که بارش های بهاری امسال این تصور را در بین مردم بوجود آورد که خشکسالی در یزد پایان یافته، اما همچنان این استان در گروه خشک‌ترین استان‌های کشور قرار دارد.
قلمرو وسیعی از استان یزد از نظر تقسیمات اقلیمی زیر پوشش اقلیم خشک قرار دارد که باعث شده از کمترین میزان بارندگی نسبت به دیگر استان های کشور حتی استان های همجوار برخوردار باشد.
با توجه به اینکه استان یزد در اقلیم خشک قرار دارد مقدار بارندگی متوسط بلندمدت آن 40 درصد بارندگی متوسط کشور است، بنابراین این موضوع نشان می‌دهد حتی اگر بارندگی یزد در حالت نرمال هم باشد در مقایسه با دیگر استان های کشور باز با کمبود بارندگی مواجه است.
  • خبرنگار: لیلا احمدی
  • منتشر کننده: حمید ثریانی/ دبیر خبر