بخش برق
1398/08/08 08:17:00
اتحاديه اقتصادي اوراسیا ابزاري براي توسعه همگرايي اقتصادي منطقه‌اي ايران
رضا اردكانيان/ وزير نيرو و رئيس كميسيون مشترك ايران و روسيه
اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک سازمان نوظهور در بین سازمان‌های منطقه‌ای و در حال تبديل شدن به يکي از قطب هاي مهم اقتصادي و سياسي جهان است. اين اتحاديه يکي از مهمترين بلوک هاي اقتصادي در همسايگي ايران است که كشورهاي عضو آن داراي نقاط مشترک فرهنگي، سياسي و ژئوپوليتيک با کشورمان مي‌باشند. همكاري با اين اتحاديه براي ما مهم است. زيرا در چارچوب استراتژي جمهوري اسلامي ايران مبني بر تقويت همکاري با کشورهاي همسايه قابل تفسير بوده و از ظرفيت ايجاد قطبي قدرتمند در مقابل گروه بندي هاي رقيب برخوردار است.
بررسي آمار و اطلاعات تجاري بيانگر وجود پتانسيل تجاري قابل توجه بين کشورمان و اتحاديه اقتصادي اوراسيا است. اين اتحاديه با جمعيت بالغ بر 182.7 میلیون نفري و وسعت بيش از20 ميليون کيلومتر مربع و توليد ناخالص داخلي فراتر از 2 تريليون دلاري و تولیدات صنعتی1.3 تریلیون دلاري، قابليت تبديل شدن به بازاري بزرگ و مطمئن براي کالاهاي صادراتي ايران را دارد. مجموع تجارت خارجي اتحاديه اقتصادي اوراسيا، بالغ برخی 753.4 ميليارد دلار برآورد مي گردد که از اين ميان روسيه با 634 ميليارد دلار بزرگترين اقتصاد و قرقيزستان با 4.326 ميليارد دلار کوچکترين اقتصاد کشورهاي عضو محسوب مي شوند. طي ساليان گذشته، روسيه به تنهايي و به طور متوسط سالي 250 ميليارد دلار انواع کالا و محصولات صنعتي-کشاروزي- غذايي و دارويي از کشورهاي مختلف جهان وارد نموده است و پيش بيني مي شود اين ميزان واردات در سال هاي آينده به بيش از 300 ميليارد دلار برسد. اين ميزان واردات باعث شده بسياري از کشورهاي منطقه و آسياي شرقي (40 کشور از جمله هند، چين، سنگاپور، ...) در صدد امضاي موافقت نامه تجارت آزاد با اين اتحاديه باشند. اين حجم از واردات، براي کشورمان نيز بازار بسيار جذابي تلقي شده و لذا توافق نامه تجارت آزاد با روسيه و ساير کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا، فرصت بسيار خوبي براي تسخير بخشي از اين بازار به شمار مي آيد كه در توسعه اشتغالزايي در كشور نيز حائز اهميت است.
بديهي است يکي از راه هاي گسترش همکاري هاي تجاري و اقتصادي دوجانبه، منطقه اي و بين المللي، انعقاد موافقتنامه هاي ترجيحي و تجارت آزاد با کشورهاست. از اين نظر جمهوري اسلامي ايران نياز دارد با عقد توافق هاي تجاري نسبت به فراهم سازي زمينه لازم براي مشارکت بنگاههاي اقتصادي ايراني را فراهم و زمينه دسترسي توليدکنندگان داخلي به بازارهاي جديد را هموارتر نمايد. توافق نامه موقت تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا اولين اقدام جدي کشورمان براي تحقق هدف فوق الذکر محسوب مي گردد. لازم به ذکر است ايران با 7 کشور ازبکستان، پاکستان، تونس، سوريه، کوبا، بوسني و ترکيه توافق هاي تجاري دوجانبه امضا نموده ولي توافق با اتحاديه اقتصادي اوراسيا اولين تجربه جدي کشورمان جهت همگرايي اقتصادي با يک بلوک اقتصادي منطقه اي است و کامل ترين و مفصل ترين موافقتنامه تجاري ايران مي باشد. اين موافقت نامه از تاريخ 5 آبان ماه 1398 عملا وارد فاز اجرايي گرديده و انتظار مي رود که يک سال بعد از اجرائي شدن آن و دوره گذار تطابق ساختار و استانداردها، مذاکرات براي تداوم همکاري و تبديل آن به موافقتنامه تجارت آزاد و تمام عيار با اتحاديه اقتصادي اوراسيا آغاز گردد.
هر چند امضاي قرارداد تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي منطقه اي منافع متقابل دربر دارد ولي استفاده حداکثري از اين منافع به ميزان ظرفيت سازي ها، بستر سازي ها و ايجاد زمينه از سوي کشورمان بستگي دارد. همچنين نيازمند توجه به جمیع جوانب موضوع، سياست گذاري هاي مناسب توام با افزايش همکاري هاي بين وزارتخانه اي و آماده سازي ظرف اقتصاد داخلي و انجام برخي اصلاحات اقتصادي است. هر چقدر توجه به جوانب فوق الذکر بيشتر باشد، طبيعتا استفاده از ظرف اتحاديه اقتصادي اوراسيا نيز بيشتر ميسر خواهد شد. لذا مي بايست به دنبال تکميل چرخه زيرساختي (شبکه توليد صادرات محور، شبکه تامين کالا، شبکه تکميل زيرساخت حمل و نقلي و شبکه مديريت صادرات) بود و از اين طريق به تسهيل و روان سازي تجارت با کشورهاي منطقه مبادرت نمود. در اين صورت تجارت آزاد بين ايران و اوراسيا مي تواند نتايج بهتر و حداکثري را به ارمغان آورد.
 
بازنشر از: روزنامه ایران


  • خبرنگار: رسول صادقی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر