بخش عمومي
1398/02/03 13:45:00
انتخاب نماینده وزارت نیرو به عنوان عضو هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری کشور
با تصویب هیئت وزیران غلامعلی مهری نماینده وزیر نیرو و مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت نیرو، به عضویت «هیئت عالی نظارت» بر تخلفات اداری درآمد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه ۱۸ فروردین ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور آقایان غلامعلی مهری و ابراهیم ابراهیمی را به سمت عضو هیئت عالی نظارت بر تخلفات اداری به عنوان جایگزین آقایان محمدرضا جلیلیان و علیرضا محفوظی تعیین کرد.
براساس ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری- مصوب ۱۳۷۲-، به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون در دستگاههای مشمول و برای ایجاد هماهنگی در کار هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری «‌هیئت عالی نظارت» به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضائیه و سه نفر از بین نمایندگان وزراء و یا بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی تشکیل می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

  • خبرنگار: حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر