بخش آب
1397/11/10 08:39:17
#چهل_سال_خدمت؛ (8)
افزایش 9 برابری سدهای ملی پس از انقلاب در کشور / رشد 6.7 برابری ظرفیت نیروگاه‌های برق‌آبی
تعداد سدهای ملی بهره‌برداری‌شده در کشور، با افزایش 9 برابری پس از انقلاب، از 19 سد به 172 سد رسیده است.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، حجم مخازن سدهای ملی بهره‌برداری شده نیز از 13 هزار و 404 میلیارد متر مکعب در اوایل انقلاب با حدود چهار برابر افزایش به 51 هزار و 765 میلیارد متر مکعب رسیده است.
بر اساس این گزارش، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق‌آبی نیز در این مدت 6.7 برابر رشد داشته و از یک‌هزار و 804 مگاوات در سال 57 به 12 هزار و 20 مگاوات در زمان حاضر افزایش یافته است.
تا سال 1392 تعداد 144 سد ملی به بهره‌برداری‌ رسیده بود که از آن زمان تاکنون تعداد 28 سد در دولت تدبیر و امید به بهره‌برداری رسیده و تعداد سدهای ملی را به عدد 172 رسانده است.
همچنین، از آغاز فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم، حجم مخازن سدها با افزایش 4 هزار و 586 میلیارد متر مکعب، از 47 هزار و 179 میلیارد متر مکعب ظرفیت مخازن در سال 92 به 51 هزار و 765 میلیارد متر مکعب در زمان حاضر رسیده است.
بر همین اساس، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق‌آبی در کشور نیز با یک‌هزار و 754 مگاوات افزایش نسبت به سال 92، به 12 هزار و 20 مگاوات رسیده است.
بررسی آمار موجود در این بخش حاکی از آن است که مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده بخش تامین آب و شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دولت تدبیر و امید تاکنون حدود 36 هزار میلیارد تومان بوده است.
  • خبرنگار: حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر