بخش آب
1392/06/21 17:18:00
رودخانه کارواندر سیستان و بلوچستان
گزارش تصویری
رودخانه کارواندر یکی از رودخانه های زیبای سیستان و بلوچستان است و بزودی ساخت سد کارواندر بر روی این رودخانه آغاز خواهد شد.
  • خبرنگار: احمدعلي درگي
  • منتشر کننده: fallah