بخش آب
1397/08/06 16:20:52
مدیرعامل آبفای کردستان عنوان کرد:
واگذاری بیش از 19000 انشعاب آب و فاضلاب در سنندج
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان از واگذاری بیش از 10 هزار انشعاب آب و بیش از 9400 فقره انشعاب فاضلاب در ناحیه منفصل شهری نایسر سنندج خبر داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، "محمدحسین محمدی" اظهار کرد: در ناحیه منفصل شهری نایسر از زمان تحویل این منطقه به شرکت تاکنون حدود 7.8 کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال، قریب به 14 کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال، واگذاری بیش از 10 هزار انشعاب آب و بیش از 9400 فقره انشعاب فاضلاب انجام شده است.
وی افزود: کار تأمین آب نایسر از تصفیه خانه آب سنندج با دبی20  لیتر در ثانیه انجام می‌گیرد و یک مخزن 2 هزار مترمکعبی دیگر نیز در حال ساخت است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان ادامه داد: در ناحیه منفصل شهری حسن آباد تاکنون حدود 10.4 کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال آن، بیش از 1.6 کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری بیش از 4300 انشعاب آب و حدود 4000 فقره انشعاب فاضلاب و احداث مخزن اجرا شده است.
وی اضافه کرد: تأمین آب موردنیاز حسن آباد از تصفیه‌خانه سنندج به میزان 45 لیتر در ثانیه انجام می‌گیرد و یک مخزن یک‌هزار مترمکعبی نیز در حال ساخت است.
محمدی خاطرنشان کرد: در ناحیه منفصل شهری ننله تاکنون 3.5 کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال آن، 3.5 کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری بیش از 2500 انشعاب آب و 2300 فقره انشعاب فاضلاب اجرا شده است؛ ضمن آنکه تأمین و انتقال آب به ننله حسن آباد از تصفیه‌خانه آب به میزان 10 لیتر در ثانیه انجام می‌گیرد.
 
وی با بیان اینکه تأمین و انتقال آب آساوله از تصفیه‌خانه به میزان 10 لیتر در ثانیه انجام می‌گیرد، تصریح کرد: در ناحیه منفصل شهری آساوله تاکنون حدود 10.1 کیلومتر عملیات احداث شبکه آب و خطوط انتقال آن، 0.4 کیلومتر عملیات احداث شبکه فاضلاب و خطوط انتقال آن، واگذاری بیش از 1600 انشعاب آب و 1450 فقره انشعاب فاضلاب اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان با بیان اینکه کار ارائه خدمات برخی از این نواحی منفصل به تازگی به شرکت آب و فاضلاب شهری واگذار شده است، افزود: در برخی از نقاط دیگر مانند دوشان، قار و ... نیز مسئولیت ارائه خدمات در حوزه آب و فاضلاب به آبفا واگذار شده که تلاش می‌کنیم در این نقاط نیز خدمات‌رسانی با جدیت استمرار یابد.
  • خبرنگار: ادریس شریفی
  • منتشر کننده: حمید ثریانی/ دبیر خبر