بخش عمومي
1397/08/05 14:02:00
قدردانی مرکز آمار ایران از فعالیت‌های آماری وزارت نیرو
مرکز آمار ایران از تلاش‌های دفتر فن‌آوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران در تهیه داده‌های آماری، تولید فراداده‌ها در صنعت آب و برق و همکاری موثر با آن مرکز قدردانی کرد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، دبیر کمیته آمارهای آب و برق و معاون دفتر فن‌آوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو در رابطه با فعالیت‌های شاخص مرتبط با مرکز آمار ایران گفت: تولید فراداده‌ها در صنعت آب و برق، طراحی و تدوین فرآیندهای اقلام آماری، ساماندهی فعالیت‌های آماری از طریق تدوین نظام‌نامه آمار و اطلاعات، ایجاد دسترسی آزاد به اطلاعات و تهیه گزارش‌های آماری ماهانه صنعت آب و برق در وزارت نیرو از جمله معیارهای مدنظر مرکز آمار ایران بوده است.
"علیرضا حسین آبادی" با اشاره به احصا و تدوین شاخص‌های اصلی صنعت آب و برق برای نخستین بار، افزود: نسبت تخصیص اعتبارات فصل آب، شاخص قیمت تمام شده و نرخ فروش یک متر مکعب آب، درصد رشد مصرف آب، شاخص اجتناب از گازهای گلخانه‌ای، شاخص اجتناب از مصرف آب و سوخت فسیلی و بازنگری در تولید و تدوین شاخص‌های آب، برق، آب و فاضلاب و انرژی‌های تجدیدپذیر از جمله اقدامات آماری ویژه وزارت نیرو به‌شمار می‌آید.
مولف کتاب مدیریت آمار در سازمان‌ها، از برگزاری نشست‌های مشترک وزارت نیرو با پژوهشکده آمار و مرکز آمار ایران و آغاز فاز مطالعاتی ایجاد حساب‌های اقماری حوزه آب و برق خبر داد و افزود: پس از تکمیل فاز مطالعاتی این پروژه در آذر ماه، تشکیل ستاد حساب‌های اقماری حوزه آب در دستور کار قرار گرفته و بررسی شاخص‌ حساب‌های اقماری حوزه آب توسط کارگروه‌های این ستاد آغاز خواهد شد.
  • خبرنگار: حمید ثریانی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر