بخش آب
1397/06/17 09:12:00
کاهش بارش‌ها و آبدهی رودخانه‌ها در مازندران
مدیر مطالعات منابع آب شرکت آب منطقه ای مازندران گفت: در 11 ماه سال آبی (مهر 96 تا مرداد 97) میزان بارش ها 9 درصد و میزان آبدهی رودخانه ها 48 درصد در استان مازندران کاهش داشته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، قربانعلی خدابخشی با اشاره به اینکه بیشترین کاهش بارش مربوط به شرق استان با میانگین 14 درصد در مقایسه با دوره شاخص درازمدت است تصریح کرد: کل بارش استان را در 11 ماهه سال آبی 527 میلی متر ثبت شده است.
وی با بیان نقش رودخانه‌های استان در تامین آب زراعی گفت: رودخانه های استان در مقایسه با سال گذشته 41 درصد و در مقایسه با دوره درازمدت 48 درصد کاهش را نشان می دهد.
مدیر مطالعات شرکت آب منطقه ای مازندران تغییرات تراز آب زیرزمینی استان را منفی اعلام کرد و گفت: این تغییرات در مقایسه با ماه مشابه دوره درازمدت حدود 63 میلیون مترمکعب کمتر است.
وی در پایان حجم آب موجود سدها و آب‌بندان‌های استان تا پایان مرداد ماه سال جاری را به ترتیب 98 و 34 میلیون مترمکعب اعلام کرد که این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود 7 درصد کاهش نشان می‌دهد.
  • خبرنگار: امرالله براري
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر