بخش آب
1397/05/16 13:35:00
استیری خبر داد:
واحد سوم نیروگاه برق‌آبی داریان به شبکه سراسری برق کشور متصل شد/ ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق‌آبی به 12 هزار مگاوات رسید
مدیر مرکز مدیریت نیروگاه‌های برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اتصال واحد سوم نیروگاه برق‌آبی داریان به شبکه سراسری برق کشور، گفت: با اتصال این واحد مجموعه ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های برق‌آبی کشور به دوازده هزار و 14 مگاوات رسیده است.
فرید استیری در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون) با اشاره به اتصال واحد سوم نیروگاه برق‌آبی داریان به شبکه سراسری برق کشور، گفت: واحد سوم نیروگاه داریان با ظرفیت 70 مگاوات با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد.
وی ظرفیت کل نیروگاه داریان را 210 مگاوات دانست و افزود: واحدهای اول و دوم این نیروگاه هر کدام به ظرفیت 70 مگاوات سال گذشته در قالب برنامه اقتصاد مقاومتی بخش آب به شبکه سراسری برق متصل شد.
استیری ادامه داد: با اتصال واحد سوم نیروگاه برق‌آبی داریان مجموعه ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های برق‌آبی کشور از یازده هزار و 944 مگاوات به دوازده هزار و 14 مگاوات افزایش یافته است.
مدیر مرکز مدیریت نیروگاه‌های برق آبی شرکت مدیریت منابع آب ایران افزود: همچنین میزان انرژی تولید شده نیروگاه داریان از ابتدای بهره‌برداری تاکنون به 410 هزار مگاوات ساعت رسیده است.
  • خبرنگار: رسول صادقی/ دبیر خبر
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر