بخش هدفمندي يارانه ها
1397/05/15 08:19:00
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس خبر داد :
اجرای طرح پایش مصرف برق در ادارات برق شهرستان‌های استان فارس
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اجرای طرح پایش مصرف برق اداره‌های برق شهرستان های استان فارس خبر داد.
به‌‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، فرشید رستمی در این باره گفت: با توجه به افزایش بی‌سابقه دما و در پی آن افزایش مصرف برق و لزوم مدیریت مصرف و جلوگیری از مصرف بی‌رویه‌، میزان مصرف برق اداره های برق شهرستان های استان فارس مورد پایش و بررسی قرار گرفتند.
وی ادامه داد: در طرح ارزیابی و پایش مدیریت مصرف انرژی، گروه ارزیابان در ساعات کاری و پس از پایان ساعت کاری نسبت به مراجعه به اداره ها و دستگاه‌های اجرایی مدیریت برق شهرستان های استان فارس اقدام و  شاخص های عملکردی مدیریت پیک بار و میزان برق مصرفی اداره ها را طبق تصویب نامه هیات وزیران ارزیابی نموده و نتایج عملکرد به روسای اداره ها، فرمانداری ها و استانداری گزارش می‌شود.
رستمی، هدف این طرح را مدیریت صحیح مصرف انرژی، آموزش و آگاه‌سازی در زمینه بهینه‌سازی مصرف و اطلاع رسانی در خصوص نحوه صرفه جویی ذکر کرد و گفت: در جهت اجرای مصوبه هیات وزیران و با توجه به تغییرساعات کار اداره‌ها در کل استان به ساعت 6:30 لغایت 13:30، اداره ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف به  رعایت موارد مدیریت مصرف و خاموش نمودن سیستم سرمایشی و روشنایی غیرضروری بعد از ساعت کاری هستند که رعایت این موضوع توسط این شرکت بررسی می شود و در صورت عدم رعایت موارد این شرکت پس از ارسال اخطاریه مجاز به قطع برق آنها است.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در خاتمه یادآور شد: این شرکت همچنین از همکاری نیروهای متعهد بسیج اداره‌ها در انجام بازرسی‌ها و پایش اداره‌ها استفاده نموده است.
  • خبرنگار: لیلا رحمان ستایش
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر