بخش برق
1391/04/21 16:37:00
دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛
مصرف برق صنایع کشور کاهش یافت
روز سه شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 524 مگاوات و میزان دریافت برق دوهزار و 321 مگاوات بوده است.

مصرف برق صنایع کشور روز گذشته (سه شنبه  20  تیرماه 91) در مقایسه با روز مشابه پارسال 135 مگاوات کاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک دو هزار و 845 مگاوات به ثبت رسید.
همچنین مصرف برق صنایع کشور دیروز در مقایسه با روز پیش از آن (دوشنبه 19 تیرماه) 59 مگاوات افزایش یافته است.
روز سه شنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 524 مگاوات و میزان دریافت برق دوهزار و 321 مگاوات بوده است.
مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک روز مشابه پارسال دو هزار و 980 مگاوات به ثبت رسیده بود.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah