بخش برق
1391/04/20 10:59:00
دیروز در مقایسه با روز مشابه پارسال؛
مصرف برق صنایع کشور کاهش یافت
روز دوشنبه میزان برق تولیدی صنایع کشور 586 مگاوات و میزان دریافت برق دوهزار و 200 مگاوات بوده است.

مصرف برق صنایع کشور روز گذشته (دوشنبه  19  تیرماه 91) در مقایسه با روز مشابه پارسال 236 مگاوات کاهش یافت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، دیروز مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک دو هزار و 786 مگاوات به ثبت رسید.
همچنین مصرف برق صنایع کشور دیروز در مقایسه با روز پیش از آن (یکشنبه 18 تیرماه) 98 مگاوات افزایش یافته است.
روز دوشنبه  میزان برق تولیدی صنایع کشور 586 مگاوات و میزان دریافت برق دوهزار و 200 مگاوات بوده است.
مصرف برق صنایع کشور در زمان پیک روز مشابه پارسال سه هزار و 22 مگاوات به ثبت رسیده بود.

  • خبرنگار: لیلا جدیدی
  • منتشر کننده: fallah