بخش برق
1397/02/23 14:33:00
معاون توزیع نیروی برق استان مرکزی عنوان کرد:
احداث 2500 کيلومتر کابل خودنگهدار در استان مرکزی/ افزایش ضریب پایداری خطوط برق رسانی
معاون برنامه ريزي و مهندسي شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون نزدیک به دو هزار و 500 کيلومتر کابل خودنگهدار در این استان احداث شده است، گفت: با اجرای این طرح، علاوه بر افزایش ضریب پایداری خطوط برق رسانی و کاهش تلفات انرژی، میزان رضایت مشترکان به میزان بسیار زیادی افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، محمود محمودی با بیان اینکه در سال گذشته 251 کیلومتر شبکه برق به طول شبکه افزوده شده است، عنوان کرد: هم اکنون طول شبکه  توزیع برق بیش از 20 هزارکیلومتر است.
محمودی تغيير مدل ديتا در سامانه اطلاعات مکاني  GI، استقرار سيستم Web Gis جديد شرکت توزيع با اتصال آن به سيستم 121 و بيلينگ، تدوين دستورالعمل جديد GIS جهت استانداردسازي عملکرد واحدهاي اجرايي، پياده سازي سيستم جديد  Desktop Gisپياده سازي طرح پایلوت کشوری فيلد گريد ملي در عوارض مکاني مهم مانند پايه، ترانس و مشترکان و تاليف کتاب کاربردي ژئو اينفورماتيک در صنعت توزيع برق را از جمله فعالیت های انجام شده دانست.
وی پيگيري اجراي طرح اصلاح شبکه توزيع برق بازار اراک در محدوده کانال احداثي، تهيه برنامه بارگيري پست‌هاي اراک هفت، دودهک، شهابيه و آوه و به مدار آمدن پست هاي دودهک و صنعتي چهار ساوه، انجام محاسبات طرح هاي احداث شبکه فشار متوسط هوايي بالاي يک کيلومتر با نرم افزار هاي cyme  را از دیگر اقدامات برشمرد.
معاون برنامه ريزي ومهندسي شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی بابیان اینکه نزدیک به  دو هزار و 500 کیلومتر کابل خودنگهدار در سطح استان احداث شده است، افزود: از این میزان  هزار و 800 کيلومتر جایگزین شبکه فرسوده شده است .
محمودی همچنین احداث و اصلاح شبکه توزيع برق بازار تاريخي اراک محدوده کانال 150 متري گذر سپهداري تا ميدان ارک، احداث هزار و 200 متر کانال جهت خروجي پستهاي 63 اراک 6 و هفت و پنج، اصلاح و بهينه سازي شبکه توزيع شهری، نصب کنتورهای هوشمند فهام، اصلاح شبکه فرسوده شهري روستايي به ميزان 580 کيلومتر و اصلاح شبکه هاي توزيع برق روستايي از محل اعتبارات استاني به مبلغ 44 ميليارد ريال را از سایر اقدامات انجام شده در این بخش برشمرد.

  • خبرنگار: مریم آجرلی
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر