بخش آب و فاضلاب
1397/01/21 17:18:37
فروش سه ميليون مترمکعب پساب تصفیه شده برای حفظ منابع آب شرب در خراسان رضوي
معاون بهره‌برداري آبفاي خراسان رضوي از فروش بيش از سه ميليون مترمکعب پساب تصفیه شده طي سال گذشته توسط اين شرکت خبر داد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، عباس مهري جايگزيني پساب  با منابع آب شرب را از سياست هاي راهبرداي آبفا دانست وافزود: فروش پساب منجر به حفظ و دوام منابع آب زير زميني مي شود.
وي اخذ گواهينامه استاندارد 17025 براي آزمايشگاه هاي ستاد، نيشابور و تربت حيدريه خبر داد و اعلام کرد: افزايش سطح و کسب اعتباربين المللي و اطمينان ازصحت نتايج آزمايشات، وارتقاءسطح مشتري مداري ازمزاياي اين استاندارد است.
به گفته وي در سال گذشته ضمن بررسي تمامی منابع آبي براي احياء و تهيه ليست اوليه براي 50 حلقه چاه، نسبت به انجام عمليات احيا 6 حلقه چاه با اعتبار يک ميليارد و 500 ميليون ريال اقدام که منجر به افزايش توليد آب به ميزان،  74.5 ليتر بر ثانيه شد.

  • خبرنگار: علیرضا صنعت‌نگار
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر