بخش آب
1396/12/28 16:35:00
تقدير استاندار اصفهان از وزير نيرو بابت ارائه طرح «ايجاد کارگروه ملي سازگاري با کم آبي»؛
موفقيت طرح‌هاي ارتقاي بهره‌وري آب و استفاده از پساب الگويي مناسب براي ساير استان‌ها
استاندار اصفهان طي نامه‌اي از وزير نيرو بابت انجام اقدامات موثر و عالمانه جهت تلاش براي تغيير فرهنگ مديريتي «مقابله با بحران خشکسالي» به فرهنگ و تفکر صحيح «سازگاري با کم آبي» تشکر کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو(پاون)، «محسن مهرعليزاده» استاندار اصفهان طي نامه‌اي از «رضا اردکانيان» وزير نيرو بابت انجام اقدامات موثر و عالمانه براي تلاش جهت تغيير فرهنگ مديريتي «مقابله با بحران خشکسالي» به فرهنگ و تفکر صحيح «سازگاري با کم آبي» تشکر کرد.
استاندار اصفهان در اين نامه ابراز اميدواري کرد که نهادينه شدن تفکر سازگاري با کم آبي مي‌تواند موجبات تغييرات و تحولات بنيادين مثبت و پايدار در اقتصاد، توليد و معيشت مردم کشور را فراهم کند.
همچنين استاندار اصفهان از جمله ويژگي‌هاي نغز و مبتکرانه طرح ايجاد کارگروه ملي سازگاري با کم آبي را که مي‌تواند در ايجاد تغييرات مثبت در اقتصاد و توليد کشور بسيار راهگشا باشد را اينگونه برشمرده است:
- طراحي امور و برنامه‌ريزي اساسي منابع آبي کشور بر مبناي سازگاري با کم آبي
- برنامه‌ريزي امور مربوط به منابع آبي براساس تفکر جمعي دستگاه‌هاي متولي توليد، مصرف و پشتيبان
- همسويي و هم افزايي در طراحي و اجراي برنامه‌هاي توليد مصرف منابع آبي
- اتکای به ظرفيت‌ها و امکانات مناطق در جهت توسعه منابع و بهينه سازي مصرف آب
- بکارگيري مطلوب ظرفيت‌هاي مديريتي و برنامه‌ريزي مناطق در رابطه با برنامه‌هاي سازگاري با کم آبي
تداوم طرح ملی سازگاری با کم آبی مرهمی اساسي بر زخم ديرين خشکسالي‌ها است
مهرعليزاده در بخش دیگری از این نامه تاکيد کرده است که تداوم اجراي اين طرح و توسعه آن به ساير استان‌هاي کشور مي‌تواند مرهم اساسي بر زخم ديرين خشکسالي‌ها و کم آبي‌هاي سنوات گذشته و نيز شرايط کم بارشي‌هاي سنوات آتي باشد.
براساس اين گزارش، طرح ايجاد کارگروه ملي سازگاري با کم آبي به ابتکار وزير نيرو در 6 اسفندماه در هيئت وزيران مطرح و مورد تصويب قرار گرفت. پس از تصويب اين طرح در هيات وزيران، بلافاصله مقرر شد اولين فاز آن در حوضه زاينده رود توسط استانداري اصفهان به اجرا درآيد.
براساس نامه استاندار اصفهان از زمان ابلاغ اين طرح و تشکيل کارگروه استاني آن، دو طرح اساسي «استفاده بهينه از پساب تصفيه خانه‌هاي اصفهان» و «ارتقای بهره‌وري آب ويژه شرق اصفهان» و همچنين تصويب اعطاي کمک‌هاي نقدي براي تعديل آسيب‌هاي اقتصادي و معيشتي کشاورزان حوضه زاينده رود مصوب شده است.

  • خبرنگار: علی اکبر ذاکری
  • منتشر کننده: امیر جعفری آزاد/ سردبیر